OLAV ANDERS ØVREBØ

På bankenes nåde

Frankfurter Rundschau må ha bankkreditter for å komme over krisen. En tredjedel av medarbeiderne må gå.

- Bransjen som helhet har unnet seg luksus, fordi den har vært en av de få bransjene i dette landet hvor det alltid har gått fremover, sier direktør Utz Grimmer.

Frankfurter Rundschau (FR) er den sosialliberale lillebroren til konservative Frankfurter Allgemeine (FAZ). Mens storebror kan støtte seg til egne, oppsparte midler, er FR helt avhengig av bankforbindelsenes velvilje for å overleve. I 2001 var det bråstopp for de evig gode tidene, avisen mistet 50 prosent av stillingsannonsene. I år er det allerede lave volumet fra 2001 halvert. Omsetningen i 2002 vil ligge en tredjedel under nivået fra 2000.

Blant krisetiltakene er en reduksjon av antall medarbeidere fra 1650 til 1150 innen utgangen av neste år. Grimmer er overbevist om at avisen vil stå det over, men det er et men.

- Det er klart, dersom avgjørende hendelser som en krig i Irak eller noe annet fører til at konjunkturene blir enda svakere, da kan det bli virkelig farlig for avisene, også for Frankfurter Rundschau, sier han.

I spaltene til FRs konkurrenter er det lenge blitt spekulert på om avisen i det hele tatt har en sjanse, selv med omfattende sparetiltak. I hvert fall er FR satt under administrasjon. På oppdrag av bankforbindelsene har konsulenter fra KPMG utarbeidet et restruktureringskonsept, og for å sikre gjennomføringen har bankene innsatt sin egen mann med vide fullmakter.

Å endre strukturer i tysk medieverden er ingen spøk. Et tilsynelatende løfterikt initiativ ble tatt alt i 1999 av FR og den største tyske landsdekkende avisen, Süddeutsche Zeitung fra München. De to ønsket å slå sammen sine stillingsmarkeder for å ta markedsandeler fra monopolisten FAZ (se egen artikkel). Men tyske konkurransemyndigheter arbeider langsomt..

- Fra vår synsvinkel burde vårt initiativ styrke konkurransen i dette markedet. Men FAZ klaget umiddelbart til konkurransemyndighetene, og så satte altså hele denne mekanismen seg i bevegelse. Vi måtte i flere instanser først påvise at vi ikke kunne overta ledelsen i dette markedet, sier Grimmer.

Saken gikk helt til høyesterett. Først i sommer, etter tre år, kom godkjennelsen.

FR har et renomme som en solid avis i Tyskland, og er en av de få med utbredelse utover sin egen region. Dersom den ikke klarer krisen, vil et eget viktig kapittel i pressehistorien avsluttes: Da de allierte begynte å dele ut lisenser for avisdrift i Tyskland etter 2. verdenskrig, fikk FR lisens nummer to og kom ut første gang allerede 1. august 1945. FR er 100 prosent eid av Karl-Gerold-stiftelsen, som bærer navnet til avisens mangeårige eier og sjefredaktør.

Fakta FR
Grunnlagt 1945
Avishusets navn: Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main
Opplag: 183.373 (3. kvartal 2002)
Resultat 2001: ikke offisielt oppgitt. (Avisen Financial Times Deutschland anslår resultatet til -33 mill. euro.)
Web: www.fr-aktuell.de.

Publisert i Dansk Presse nr. 6, 2002.

Alle rettigheter © Olav Anders Øvrebø.