OLAV ANDERS ØVREBØ

Langvarig oppgang brutt

Det tyske reklamemarkedet vokste kraftig gjennom hele 1980- og 90-tallet, drevet av reklamefjernsyn og gjenforeningen. I 2001 var det bråstopp.

De tyske avisenes andel av det totale reklamemarkedet har falt gradvis siden 1980, men siden markedet har blitt utvidet kraftig i omfang hadde avisene en god inntektsutvikling likevel, til og med år 2000. I 2001 var avisenes andel 27 prosent, mot 44,4 prosent i 1980.

Kommersielt, privateid fjernsyn ble tillatt i Tyskland fra 1984. Det har vært en viktig motor i veksten i reklamemarkedet. I 1984 hadde fjernsyn bare 9 prosent av det totale markedet. Andelen var 21 prosent i 2001.

Det overraskende kraftige fallet i 2001 rammet nesten alle medietyper. Svært bekymringsfullt for avisene er det at de ble langt hardere rammet enn fjernsyn og magasiner. Mens avisenes omsetning sank med 14,1 prosent, mistet fjernsyn 5,1 prosent. Det totale markedet falt i 2001 med 7,3 prosent.

Enda verre for avisene er det at trenden har fortsatt inn i 2002, særlig drevet av fallet i inntekter fra stillingsannonser og andre rubrikkannonser. Målt i volum har stillingsannonser falt med 41 prosent i forhold til det dårlige året 2001.

Et unntak fra det dype fallet i 2001 var internett, som steg kraftig fra et lavt nivå. Markedet for innstikk i aviser og utendørsreklame hadde også en viss vekst. Internett har fortsatt den positive utviklingen i 2002.

Fakta tysk reklame- og avismarked:

Medium (andel av markedet i prosent)

1980

1990

2000

2001

Presse

44,4

34,3

29,0

27,0

Fjernsyn

9,0

11,3

20,0

21,0

Magasiner, tidsskr.

16,4

12,5

10,0

10,0

Radio

3,2

3,6

3,0

3,0

Internett

-

-

0,6

1,0

DM (direkte reklame)

10,7

12,2

15,0

15,0

Annonseaviser

-

8,0

8,0

8,0

Øvrige*

16,5

17,2

14,0

16,0

(*fagtidsskr, adressekataloger, utendørsrekl., kino m.m)

 

Totalt reklamemarked

1980

1990

2000

2001

(mill. D-Mark)

12,39

24,51

45,55

42,40

Pressemarkedet:
Total omsetning 2001: 9,99 milliarder euro (- 7,3 prosent)
Annonseomsetning 2001: 5,99 milliarder euro (-13 prosent)

Annonseutvikling 1. halvår 2002 (volum):
- Totalt: - 14,1 prosent
- Stilling: - 41 prosent
- Bil: - 9,5 prosent
- Eiendom: - 12,7 prosent
- Merkevarer: - 13,8 prosent

Opplagstall (2. kvartal 2002):
Totalopplag: 29,5 millioner (- 2,23 prosent)
Etter avistype:
- Landsdekkende abonnementsaviser: 1,7 millioner
- Regionale og lokale abonnementsaviser: 16,1 millioner
- Løssalgsaviser: 5,4 millioner
- Søndagsaviser: 4,5 millioner
- Ukeaviser: 1,8 millioner

(Kilder: BDZV, ZAB, IVW)

Publisert i Dansk Presse nr. 6, 2002.

Alle rettigheter © Olav Anders Øvrebø.