tittel-vignett

En var etterspurt til hovedroller i «Europas Hollywood», mellomkrigstidens berømte tyske filmindustri. Den andre leverte glamour til Joseph Goebbels' filmpropaganda. Og begge var norske.

Del 1: Underholdningsfabrikken (1914-19)
Del 2: Stumme stjerner (1919-33)
Del 3: Glamour for Goebbels (1933-45)

Illustrasjon: Bård Ek.

Alle rettigheter © Olav Anders Øvrebø.