01.12.02

Glem våpeninspeksjonene, ingenting vil bli funnet. Det virkelige dramaet i Irak er et annet, skriver New York Times-spaltist Thomas Friedman: Finnes det en eneste irakisk forsker eller annen innsider som er villig til å fortelle hvor masseødeleggelsesvåpnene er gjemt? FN-resolusjon 1441 inneholder nemlig et punkt om at inspektørene har rett til å intervjue enhver irakisk borger, hvor som helst inspektørene måtte ønske det. Altså bringe en person ut av Irak, hvis nødvendig. Og USA vil gi vedkommende og familien “Green card”, hvis nødvendig. [Kort notat om fenomenet T. Friedman.]

Tags:

Comments are closed.