Nyhetspris til gravende blogger

Magnus Ljungkvist har vunnet den første nyhetsprisen, en utmerkelse for borgerjournalistikk som svenske Politikerbloggen og Prime PR står bak. Ljungkvist gravde fram informasjon som fikk politiske konsekvenser på høyeste nivå (via Media Culpa). Denne saken har jo også en litt pussig side, i og med at Expressen avslørte omtrent samme sak etter at Ljungkvist hadde publisert sitt scoop (men uten å kreditere Ljungkvist). Dette har så journalister fra Expressen fått en journalistpris for.

Comments are closed.