Borgerjournalistikk: det forskes

Mens noen synser om borgerjournalistikk og andre brukerstyrte fenomener, bruker andre tiden på å forske. Karoline Andrea Ihlebæk har skrevet om folkejournalistikkens utfordringer for Vox Publica, basert på en studie hun har gjort av et eksperiment med et debattprogram ved NRK Hedmark og Oppland. Erfaringene var blandede:

Spørsmålet er om de positive sidene som et folkejournalistisk prosjekt kan føre med seg, som økt kildetilfang, demokratisk deltakelse og synlighet i offentligheten, er viktigere enn sviktende kvalitet og frustrerte redaksjoner?

Comments are closed.