Broderfolket leverer bloggvarene

Blogging som genre og som medieformat utvikler seg ganske så forskjellig i Sverige og Norge. Nyheten om at en rutinert utenriksjournalist fra Dagens Nyheter starter Utrikesbloggen er typisk. Bengt Albons forstår tydeligvis at bloggen kan være et godt, alternativt format for journalistisk arbeid, ikke bare et vedheng til en nettavis eller en gammeldags kommentarspalte uten papir. I Norge er folkene bak Document forblitt ganske så alene om å lage en journalistisk inpirert blogg som er uavhengig av de tradisjonelle mediene.

En annen indikasjon på forskjellig utviklingsretning er nyheten om at Politikerbloggen er kjøpt opp av TV4. Det demonstrerer en annen tendens som mangler i Norge: At det kommer nye, uavhengige redaksjonelle produkter basert på bloggformatet, som så blir så populære at de blir snappet opp av mediene. I Norge er heller tendensen at mediehusene med hell eller uhell ønsker å stå for all innovasjon selv.

For det norske mediemangfoldet hadde det vært godt om noen av disse trendene fløt over Kjølen. De store nettavisens dominans gjør vårt mediebilde mer kjedelig og enstonig enn det hadde behøvd å være.

Se også:

Lær av maurflittige svensker

Politikk dominerer i svenske blogger

Comments are closed.