Noe for NRK en vakker dag

Denne uken lanserte Spiegel Online sitt nye store samtidshistoriske prosjekt einestages. Her presenteres daglig artikler om historiske emner, og publikum inviteres til å bidra. Dette kan gjøres på ulike måter. Et fast innslag er “Bilde søker historie”, hvor publikum kan hjelpe til med å identifisere personer på et foto. Registrerte brukere kan laste opp bilder og tekst. Det er også kommentarmulighet. Man går her forsiktig til verks: ingenting publiseres før redaksjonen har gått gjennom det. Denne forsinkelsen tar vekk spontanitet, men det er kanskje ikke så avgjørende for et slikt prosjekt.

Historien gjøres også aktuell: I forbindelse med fredspristildelingen i dag er det publisert en sak om graving i Nobelkomiteens arkiver.

Spiegel har fått med seg tunge partnere på prosjektet. Det tyske statsarkivet Bundesarchiv og flere andre.

Det er her overskriften kommer inn i bildet. Et tilsvarende prosjekt kunne vært nøkkelen til endelig å få åpnet NRKs radio- og TV-arkiver. I en allianse med statlige og private aktører kunne NRK ta ledelsen og presentere et norsk “einestages” (som altså kan oversettes med “en vakker dag”, “en gang” og lignende). Et av problemene i dag er mangel på finansiering, spesielt av digitalisering av TV-arkivet. NRK har ikke lyst til å bruke av lisenspengene. I tillegg kommer nok at man ser for seg at det kan være økonomisk gevinst å hente i å selge arkivmaterialet istedenfor å gjøre det tilgjengelig. Uansett årsak er minimalt av det allerede for en stor del digitaliserte radioarkivet åpent tilgjengelig ennå (men det lille som er, er ofte fantastisk — se tidligere innlegg der eksempler nevnes).

Et norsk einestages kunne altså gjøre mange ting for NRK: Det kunne utløse (noe av) den manglende finansieringen av arkivdigitalisering og tilgjengeliggjøring, det kunne utløse stor publikumsaktivitet og styrke NRKs omdømme som nasjonsbygger og unik kulturinstitusjon. Faktisk en strategi ganske i tråd med den medieforsker Graham Murdock har anbefalt allmennkringkastere å satse på.

(via Netzeitung).

Comments are closed.