Politisk blogging i Sverige og Norge

Blogging om politikk og samfunn har lenge virket mer dynamisk og interessant i Sverige enn i Norge. Fjorårets “bloggbävning” var et tidsskille. I en artikkel (pdf) i denne ukens Mandag Morgen har jeg forsøkt å finne årsaker til forskjellene mellom svensk og norsk politikkblogging, blant annet ved å snakke med noen sentrale svenske bloggere og mediefolk, som Henrik Alexandersson, og et par norske bloggere (Vox populi og Indregard). Dessuten har jeg loddet stemningen rundt spørsmålet om blogging kan komme til å spille noen rolle i årets stortingsvalgkamp.

I tillegg samarbeidet Mandag Morgen og Twingly om et lite eksperiment; en visualisering av relasjonene mellom bloggere i den aktuelle debatten om regjeringens lovforslag om vern mot religionskritikk. I den klikkbare utgaven av kartet ser man hvilke blogger som lenker til hverandre i denne saken (en liten metodebemerkning: det var ikke helt enkelt å avgrense søket til å fange opp alle blogginnlegg om denne saken. Vi valgte begrepene “religionskritikk” og “ytringsfrihet”, og tror dette fanger opp mye. Likevel kan selvsagt noen innlegg falle utenfor, og vi kan også ha fått med noen innlegg som egentlig dreier seg om noe annet enn den aktuelle saken. Likevel håper vi kartet kan si noe om hvordan blogg-offentligheten fungerer).

OPPDATERING: Journalisten har publisert et intervju jeg gjorde med Daniel Alsén i Politikerbloggen.se.

Tags: ,

6 Responses to “Politisk blogging i Sverige og Norge”

 1. Terje says:

  Dette er et utrolig interessant emne, og jeg ser frem til å lese artikkelen! Mandag Morgen gir meg imidlertid beskjed om at jeg må logge inn for å lese artikkelen.

 2. Terje says:

  Forøvrig, hva med å erstatte det svenske “bloggbävning” med noe norsk? Jeg foreslår herved “bloggskred”. ;)

 3. Olav A. says:

  Takk skal du ha. Mandag Morgen-artikkelen er nå åpen igjen, lukkingen skyldtes bare en intern misforståelse. Jeg har operert med “bloggskjelvet” som oversettelse. “Bloggskred” er heller ikke verst, kanskje bedre :-)

 4. Terje says:

  Takk for det. Og gratulerer med en nesten utrolig betimelig publisert artikkel, jfr. bråket rundt gjeninnføring av blasfemiparagraf. Parallellene til svensk bloggdebatt rundt FRA-loven er sterke – en sterk bloggdebatt kombinert med politikere som sier seg totalt misforstått med intensjonene.

  Forskjellene er selvsagt også der, FRA gikk gjennom, og her i norge var selv “gammelmedia” enige i kritikken fra bloggere; dette var et lovforslag vi ikke ville ha gjennom.

  Det er et godt poeng i artikkelen din at kanskje mye av grunnen til bloggernes gjennomslagskraft i Sverige har ligget i at kampsaken som er valgt er så definitivt en den yngre generasjonen brenner for. Takk igjen for en interessant artikkel og stå på, gleder meg til å se aktiviteten på norske nettsider frem mot valg!

 5. Terje says:

  Ja, bare for å få ut den tanken..

  noe av suksessen til de svenske politiske bloggerne har kanskje ligget i akkurat konflikten med “gammelmedia”. Når det er en yngre generasjon man først og fremst engasjerer og tradisjonelle medier blir oppfattet som bakstreverske og en del av formynderiet man kjemper mot så blir kanskje lysten til å gi hele systemet en virtuell langfinger desto større: ikke bare kjemper man for en sak man tror på, man får gjøre det på en måte som får en til å føle at man har tatt over fra den eldre generasjon på nettopp deres egen bane.

 6. Olav A. says:

  Hei igjen. Enig i det meste her. Jeg brygger på et par nye innlegg om temaet, bare jeg får tid – så følg med :-)

  Angående din siste kommentar: Ja, kanskje, men samtidig var det slik under FRA-skjelvet at bloggere ble veldig mye sitert/referert til i de svenske mediene. Så jeg er usikker på om konflikt-tesen holder. I mange saker der bloggere har spilt en viss rolle er symbiose mer treffende. Man utfyller hverandre; bloggere har gjerne andre nyhetskriterier, for eksempel.