Posts Tagged ‘FRA-loven’

Bredbåndsavgift, FRA-loven

Thursday, July 23rd, 2009

Jeg har to artikler i siste Bok og Bibliotek:

Er bredbåndsavgift løsningen? forsøker å gå i dybden på dette spørsmålet (som for øvrig driver og vaker litt i vannskorpen i valgkampen for tiden).

Interessant nok merker jeg meg nå at Piratpartiet (her den tyske utgaven) er imot bredbåndsavgift. De er sterkt skeptisk til den formen for statlig sanksjonert tvangsavgift som en slik ordning innebærer, og mener at kunstnere og kulturarbeidere bør kunne finne markedsøkonomiske måter å skaffe seg inntekter på. Som Robin Meyer-Lucht oppsummerer: Piratpartiet er radikale liberalister og establishment-kritikere samtidig — digitale liberalere og motstandere av konsernkapitalismen.

Den andre artikkelen heter “Møt din nye storebror” og handler om den svenske FRA-loven. Ytterligere fordypning her kan finnes i et lengre intervju med Mikael Nilsson i StoppaFRAlagen.nu. Og oppfølging i en sak for Mandag Morgen Etterretninger: Vil skjerme norsk e-post mot svensk overvåkning.

OPPDATERING: Debatten fortsetter i Sverige. Nå er det lagt fram en utredning om politiets behov for signalspaning. Den berører FRA-debatten på flere punkter. Se den velinformerte Mark Klambergs oppsummering. (Kilde her: HAX.)

“Det ble en enorm storm”

Monday, February 9th, 2009

Apropos politisk blogging og blasfemiparagrafen, her er et intervju jeg nylig gjorde med Henrik Alexandersson.

(more…)