19.09.02

Dagbladet har en OK artikkel om digitalt bakkenett. Den intervjuede SV-representanten har så evig rett i at nettet aldri burde bygges. Dessverre tror jeg det er for sent å forhindre. Noe av grunnen til det er at ingen av partiene har klart å formulere en intelligent bredbåndspolitikk. Hadde de hatt det, ville også flere av dem sett de negative sidene ved bakkenett. De har latt seg lure av tidsånden og dotcom-boomen, og tror at markedet kan ordne bredbåndsutbyggingen alene. Men er det ett område der markedet alene ikke vil sikre et godt tilbud, er det bredbånd. Se for øvrig en utmerket rapport [pdf-format] gjort av Preview for IKT-Norge.

19.09.02

Påtroppende Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen har en meget interessant analyse av Dagens Næringslivs utvikling i siste nummer av Norsk medietidsskrift (nr. 1, 2002). Det dreier seg om VG-innflytelse på DNs utvikling, først og fremst i organisatorisk forstand: Profesjonalisering i form av redaksjonell planlegging og deskmakt har satt seg igjennom på bekostning av enkeltjournalisters frihet og en mer anarkisk stil som rådet i avisen tidligere. Braanen burde være den beste til å beskrive dette, som mangeårig medarbeider og sjef for Etter Børs-sidene, DNs mediesider (skulle gjerne lenket til artikkelen, men Norsk medietidsskrift har ikke oppdatert sidene sine i år(!?)

12.09.02

NRKs nye forum for mediekritikk er et prisverdig initiativ. Det heter jo i Vær Varsom-plakaten at “Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle”. I starten ser det jo også ut til at NRK vil påta seg en pådriverrolle og selv initiere debatter. Det beste hadde likevel vært om forumet var bygget rundt en aktiv og kritisk mediejournalistikk. Kanskje det kommer?

Ett valg som er gjort her kan dessverre fort slå tilbake: Brukere tillates å skrive innlegg anonymt og uten å ha registrert seg, ifølge redaktør Bo Brekke som del av en “åpen linje”. Jeg er redd dette vil føre til mye søppel i forumet. Isteden burde man valgt en normal registreringsprosedyre hvor de interesserte må debattere under navn. Selv likte jeg godt Alf Skjeseths innlegg om Sven O. Høiby!

11.09.02

På denne dag er det merkelig å notere at Dagens Næringsliv ikke nevner 11. september 2001 med et eneste ord på sine mediesider Etter Børs. Anledningen skulle da være den beste til å si noe om medienes utvikling i året som er gått, eller en ny refleksjon over betydningen av terrorangrepene, slik for eksempel tyske Tageszeitung gjør i dag. DN er jo som kjent dessverre den eneste dagsavisen i Norge med daglige mediesider. Overrasket blir jeg likevel ikke av dette. 14. september i fjor reiste jeg med fly fra Berlin via København til Bergen. På den første strekningen leste jeg Süddeutsche Zeitung, som nesten utelukkende var viet hendelsene tre dager tidligere. Det var side opp og side ned med fabelaktige observasjoner, rapporter og fortolkninger av terrorangrepenes bakgrunn og betydning. På Kastrup plukket jeg så opp norske aviser. Jeg husker Aftenposten og VG. Norges største “kvalitetsavis” hadde noen tamme kommentarer og uinspirerte reportasjer, og var alt begynt å konsentrere seg om andre saker enn 11/9. VG var litt bedre: Der hadde de ihvertfall gitt ordentlig plass til fotoreportasjer fra Ground Zero. Bedre kan ikke nivåforskjeller mellom Europas aviser illustreres, for meg. (I dag har for øvrig Süddeutsche Zeitung en reportasje om hvordan det siste året har vært for Wall Street Journal, som nylig har flyttet tilbake til Ground Zero der de hadde kontorer tidligere. Süddeutsche har ellers 27 artikler til relatert til ettårsmarkeringen.)