27.02.03

NRK har tatt initiativet til å samle sitt eget forum for Mediekritikk, journalist-epostlisten Normedia, Journalistens debattforum og Bergens Tidendes debattfora på ett felles nettsted, melder Journalisten. Det er en god ide i utgangspunktet, men så melder de problematiske redaksjonelle sidene ved slike fora seg for fullt: Mens BT og NRK ikke har noen forhåndskontroll av innlegg, blir innlegg på Journalisten kontrollert av desken (ifølge Journalisten selv), mens Normedia foreløpig er forbeholdt medlemmer. Etter min mening strider BT og NRKs linje her mot medienes publisistiske grunnlag og medfører en selvpåført svekkelse av egen troverdighet. Redaksjoner publiserer artikler, kommentarer og annet journalistisk materiale i tråd med sitt idegrunnlag, og dette inkluderer redigering og utvalg av leserinnlegg. Denne rollen innebærer et ansvar for å fremme en åpen, men seriøs og sivilisert debatt. Det krever at alle innlegg gjennomgås. Åpne nettfora uten forhåndskontroll av innlegg er i tillegg helt unødvendig, fordi slike allerede finnes andre steder.

21.02.03

“Det er en viktig del av medienes troverdighet å bli gransket og vurdert i alt de gjør. Det er til og med i deres egen interesse. Å bli kritisert er et tegn på at man har betydning” – slik slutter et svært interessant intervju med den svenske journalisten Arne Ruth i siste utgave av Samtiden. En observasjon festet seg med en gang, om norske studenter: “De er i ekstrem grad uinteressert i det norske aviser generelt skriver om. De har frigjort seg fra storavisene som dagsordensettende.” Dette tror jeg er riktig. Konsekvensene for avislandskapet blir store.

17.02.03

Hvis noen ennå var i tvil om weblogg-genren har noe for seg: Google har kjøpt Blogger! “The Thursday buyout is a huge boost to an enormously diverse genre of online publishing — also known as “blogging” — that has begun to change the equations of online news and information”, skriver Dan Gillmor. Og det er det bare å slutte seg til.

17.02.03

“At Hitler sto bak, er alle enige om”, skriver TV 2-sjef Kåre Valebrokk om Riksdagsbrannen i 1933 i sin faste Aftenposten-spalte. Så enkelt er det nok slett ikke. I Tyskland har en helt annen versjon vært den dominerende siden en reportasjeserie i Spiegel i 1959-60: Marinus van der Lubbe gjorde det alene. Først de senere årene har historikere og journalister problematisert denne versjonen, jfr min artikkel om saken på forskning.no i fjor.

11.02.03

Systemet for publisering av forskningsinformasjon har opptatt meg mye i det siste, det seneste resultatet er en artikkel i Dagens Næringsliv i dag (s. 47, vil bli lagt ut i sin helhet her senere). Den tar for seg hvordan mediekonserner som markedslederen innen vitenskapelig publisering, Reed Elsevier, har utviklet seg til de største pengemaskinene på internett. Biblioteks- og forskermiljøene forsøker å starte mot-initiativer (se oversiktsartikkel på forskning.no). Min favoritt her er Stevan Harnad – se for all del hans manifest med praktiske vyer for elektronisk publisering av forskningsinformasjon.

09.02.03

Sarah Lai Stirland skriver i introduksjonen til sin nye weblogg Connected: nodes & networks at katastrofen med romferjen Columbia var et godt eksempel på utviklingen av “We Media”: “…journalism organizations have used footage and thoughts from everyday people to tell the story of the space shuttle crash. Readers are participating in the storytelling process in a way they never have before.” “Vi-mediene” innebærer at man også snakker om “det tidligere publikum”, nettopp fordi medienes “publikum” er blitt aktive bidragsytere. Hvis alt dette stemmer – det er preget av en teknologioptimisme som kanskje er typisk amerikansk – nærmer vi oss altså likevel en form for ekte interaktivitet, for å bruke et utskjelt begrep. Stirlands weblogg blir spennende å følge. Som så mye annet bra kommer den fra New York-baserte Corante.