21.09.03

Under en paneldebatt 8. september lirte Time, Incs adm.dir Ann Moore av seg følgende: “The consolidation of the media is not as big a concern to me as the proliferation of unchecked media on places like the web. And that scares me more than anything.” Altså, veksten i blogger etc er mer bekymringsfullt enn “konsolidering” (dvs økende eierkonsentrasjon)? For Time er det ihvertfall bekymringsfullt hvis dette er en rådende oppfatning der i huset.