15.03.04

Barry Cox har noen synspunkter på fjernsynets fremtid som jeg ikke har sett i den norske debatten ennå. Både resonnementene om de mediepolitiske veivalgene for allmennkringkastingen og for reguleringen av kommersielt betal-tv er vel verdt å få med seg. Lisensmodellen for BBC/NRK har hatt mye for seg, men det er ikke sikkert det er den riktige eller mulige modellen for all fremtid. Cox-boken/pamfletten gis ut av den britiske tenketanken Demos, som gir ut mye spennende og fortjenstfullt nok opererer med en open access-linje for sin publiseringsvirksomhet.