31.03.04

Helt siden internett-publikasjoner begynte å yppe seg som nyhetsformidlere har avisbransjen trøstet seg med en gammel sannhet: Ethvert nytt medium vil påvirke de gamle, men ikke erstatte dem. Den trykte boken har overlevd alle nye medier, dagsavisen har taklet utfordringen fra både radio og fjernsyn. Men det kan også være at nettet er en kvalitativt ny utfordring. Kunne det være at vi her har å gjøre med et substitutt, istedenfor et medium som vil avleire seg ved siden av de andre? Denne kjetterske tanken ytrer nå en representant for en av avisverdenens virkelige bastioner, Frankfurter Allgemeine Zeitung. I et intervju med østerrikske Die Presse sier utgiver Günter Nonnenmacher: Dette er “den første gangen – stikkord internett – at tilføyelsen av et nytt medium ikke utvider markedet, isteden inntreffer substitusjon.” Videre, om den oppvoksende generasjons medievaner: “Vi har hittil kunnet trøste oss med at senest når folk blir 40 år og kommer i ansvarsfulle posisjoner, begynner de likevel å kjøpe FAZ. Slik er det ikke lenger, folk beholder sine informasjonsvaner fra ungdommen og har med internett fått et medium, der de også kan finne dyptpløyende informasjon. Det fantes ikke tidligere.” Digitale medier har den forskjellen at de faktisk kan erstatte, på en måte oppheve, de eksisterende. Se musikkbransjens problemer. Dette dreier seg etter hvert om mer enn forretningsmodeller. Trolig har vi ennå ikke forstått rekkevidden av det siste tiårets medierevolusjon (via Netzeitung).