26.06.04

Redaktøren for Financial Times Magazine, John Lloyd, gir i siste utgave av svenske Axess gode innblikk i hvor ulikt maktforholdet mellom medier og myndigheter er strukturert i tre europeiske land – Sverige, Italia og Frankrike. I Italia er fjernsynet svært politisert, og kombinert med at landet aldri har utviklet noen løssalgspresse har det gitt TV en særstilling. Lloyd sammenlikner med Russland: “Den nära vänskapen mellan Berlusconi och president Vladimir Putin är en vänskap mellan två män som har insett att så länge som man kontrollerar massmedierna så kan man låta de intellektuella polemisera och muttra bland sig själva.” Jeg har for øvrig spunnet videre på favoritt-temaet weblogger og journalistikk i samme Axess-utgave (Kommentert her i Dagens Nyheter).