Wikipedia-forskning trengs

Jeg har skrevet en artikkel for Vox Publica om den tiltakende bruken av Wikipedia blant journalister. Det er mer å si om dette enn det var mulig å komme inn på i artikkelen. Ett aspekt berører jeg bare såvidt: Vi vet egentlig ikke noe om den eventuelle kvalitetsforskjellen mellom Wikipedia (da tenker jeg på de norske utgavene) og Store Norske Leksikon, ganske enkelt fordi ingen har undersøkt det systematisk. En kan nevne enkeltstående feil i Wikipedia, slik Trond Berg Eriksen gjør overfor iBergen/Nettavisen, men det naturlige oppfølgingsspørsmålet blir da: Hvordan står det til med nøyaktigheten i Store Norske? Hva er feilprosenten der? Dette leksikonet redigeres etter tradisjonelle prinsipper med en sjefredaktør, og artiklene skrives av fagmedarbeidere. Men har Store Norske ressurser til å gå gjennom hver enkelt artikkel som leveres i detalj for å sjekke at alle fakta stemmer? Slik arbeider faktasjekkerne i Atlantic og andre seriøse publikasjoner. Spiegel og Economist er kjent for den samme nidkjære linjen. Men Store Norske?

Foreløpig velger jeg å tro at nivået på de norske Wikipedia-utgavene er stigende, i takt med at fellesskapet av brukere og antall artikler vokser. En viss sammenheng er det vel også mellom kvalitet og popularitet blant brukerne når det gjelder genren leksikon. Hvor nyttig er et leksikon for brukerne hvis det er stappfullt av feil? Men altså: forskning trengs.

Wikipedia på bokmål passerer 100.000 artikler

Etter et voldsomt rush av nye artikler de siste dagene passerte bokmålsutgaven av Wikipedia i går 100.000 artikler. Gratulerer! Jubileumsartikkelen dreier seg om Ordulf av Sachsen, og her kan man da lære noe nytt – han var gift med Olav den Helliges datter Ulvhild. Produksjonsveksten i WIkipedia er virkelig imponerende. På samme tid i fjor (mars 2006) hadde no-Wikipedia rundt 52.000 artikler. Med gårsdagens milepæl bak seg rykker bokmålsutgaven også opp på den eksklusive listen over Wikipedia-utgaver med mer enn 100.000 artikler, og blir bedre synlig på den internasjonale hovedsiden.

How online news looks right now

commentc.jpg

Recently, three news websites I have followed over the years – with different intensity of interest – have had serious relaunches, and there’s interesting stuff to note in all of them. So here are some conclusions based on a completely superficial and utterly unfair analysis, and presented in arbitrary succession:

 • Magazine flirt: Is it a general trend to introduce a lighter, magazine-inspired presentation style? Most pronounced at Times Online with good photos and teasing combinations of photos, headlines and leads. At Netzeitung, the new team has softened the appearance in the direction of magazine style and introduced a lighter touch in headlines and choice of main stories, away from the old strict news format. The design relaunch itself is not complete, though. Actually that’s plus points for daring to do the changes “live”. Welt Online is the heaviest of the three, relying too much on long texts on the homepage, but some magazine elements are sneaking in here as well.
 • Serendipity: Adding different elements to story pages to lure the reader to another story she might not know that she was looking for, is definitely nothing new. The “most read”, “most commented”, “most recommended” boxes should be standard now on a good site (Netzeitung lacks them, though). But some simple, but ingenious innovation is happening here. Times Online has a “Times Recommends” box that works very well.
 • Readers’ comments: Allowing readers to comment on stories should also be industry standard by now, but Netzeitung is hesitating on this one as well. Welt Online does offer readers the chance to talk back, but maybe they haven’t discovered it yet, which wouldn’t be strange because they are very well hidden.
 • Discovering the rest of the web: Points to Welt Online for placing a “second opinion” column on the homepage; a feed of stories from competing German news sites. Times and Welt both have a selection of blogs, which by nature are (must be) oriented towards other sites, other people’s contributions. Netzeitung has a good weekly “Blogblick” reviewing the German blog scene. But the gem here was found at Times Online: Comment Central, “Daniel Finkelstein’s rolling guide to opinion on the web”. A one-man Arts & Letters Daily? You can find such things as this chilling video. None of the three have what should also be a standard service: Links to blogs and other sites discussing the article, such as Technorati’s feature put to use by the Washington Post, among others (example).
 • Becoming horizontal?: Times Online has copied the horizontal navigation of the New York Times. Welt Online is also horizontal if you go beyond the homepage, but with a vertical drop-down list to go. Netzeitung is still vertical, but that is starting to look… old. Now, I wonder when news sites will start to use more of the screen space as people buy bigger screens. Welt and Times are at the standard 1024×768 pixels, whereas Netzeitung are closer to 800×600. Well, the statistics will probably decide it. By the way, more than half of Undercurrent’s users now have higher resolutions than 1024×768 (good tool for simulating different resolutions).
 • Objects in mirror may look better than before: Here’s a challenge for professional, commercial sites: What happens when blogs and other non-commercial sites start looking better and better? In the old days, standing out from individual homepages was no match for the pros. But with ready-made nicer and nicer templates for WordPress, for example? And with bloggers generally more open to readers’ comments, linking, sharing? The solution is, I hope, that terrible word content. Amateur competition forces better quality among the commercial? We can dream, and cite today’s best example: Clinton’s golden voice.

Experimenting…

I’m experimenting with posts in Norwegian, in different genres and also with topics outside of the usual media and journalism field. It’s too limiting with English only, because some issues that I would like to write about are only of interest to Norwegians or Scandinavians. The experiment might evolve into a second blog in Norwegian only, but we’ll see.

Send dommerne på kurs i mediekunnskap

Lavere rettsinstanser har en rekke ganger begrunnet redusert straff med at saken og dermed tiltalte har blitt omtalt i mediene. Resonnementet er at medieomtale er en form for straff som kan sidestilles med å tilbringe tid bak murene. Strafferabatten “beregnes” selvsagt skjønnsmessig. Hva ellers? Hvis dommerne skulle begrunnet sin beregning av “mediestraffen” nærmere, måtte de først skaffet seg noe de åpenbart ikke har: dyp kunnskap om medienes rolle og virkemåte. De måtte ha vurdert omfang av dekningen. De måtte ha vurdert vinklinger. De måtte ha analysert språkbruken. De måtte gjort seg opp en mening om hvordan medienes publikum oppfattet dekningen. Skulle de gjort alt dette på en seriøs måte, måtte de gjort en case-studie. I stedet utøver de skjønn, eller sagt på en klarere måte: de synser.

Det siste eksemplet kom i en noe spesiell sak – dommen i Nokas-saken i Gulating lagmannsrett. David Aleksander Toska slapp forvaring, hovedsakelig fordi saken har gjort den godslige karen i lusekofte så godt kjent. Her er sitat fra dommen som ble lest opp av dommer Daniel Lunde, via VG Nett:

Det kan kanskje sees på som et paradoks at nettopp på grunn av størrelsen av saken og oppmerksomheten som NOKAS-saken har gitt av fokus på Toska, kan dette i seg selv være med som en reduserende faktor mht gjentakelsesfaren.

Paradoks, ja. Dommeren synes her å operere med en slags naiv naturlov-teori om medier. Det er sakens størrelse som har “gitt… fokus på Toska”. Dommeren ser bort fra at Toska selv fra første stund etter arrestasjonen har hatt som mediestrategi å skaffe seg mest mulig omtale. Han har selv sørget for å bli A-kjendis. Han kunne latt være. Han kunne brukt alle midler som står en tiltalt til rådighet for å skjerme seg mot mediene. Det ville blitt omtale av ham da også, men ikke så mye, ikke så intens. Altså er ikke omfanget og typen medieomtale noe naturgitt, dommer.

Noen dommere vil altså gi strafferabatt fordi medieomtale er belastende, andre vil gi det fordi medieomtale begrenser gjentakelsesfaren fordi man er blitt så kjent. Men hvem vil huske en slank Aleksander Davidsen uten kofte? Og hvis dommere virkelig mener at medier som gjør jobben sin – omtaler viktige saker – gir et eget bidrag til å straffe tiltalte, burde de ikke da heller reise en debatt om dette i mediene, istedenfor å ytre seg i sine synsende vendinger i noe så alvorlig som en dom? Er det forbudt for dommere å delta i offentligheten? En slik debatt ville selvsagt vært både legitim og ønskelig.

Heldigvis er ikke alle dommere like. Høyesterett har i sak etter sak konsekvent og kontant avvist at medieomtale skal gi strafferabatt. I en sak behandlet 29. april 2002 (kun ferske saker er åpent tilgjengelig på Lovdata, dessverre. Dette er hentet fra betalingsbasen Lovdata Pluss) heter det:

Selv om avisomtalen utvilsomt har vært tyngende, og dessuten har rammet domfeltes barn, kan den etter praksis ikke få nevneverdig betydning for straffutmålingen i saken.

Likevel kommer slike saker stadig tilbake. Nå var det Toska. Det skal bli interessant å se hva Høyesterett sier når de får Nokas-saken på bordet.

Best i verden på OL

I disse dager er det 13 år siden Norge sa ja til OL. Noen måneder senere sa vi nei til EU. Det er bra at vi nå endelig tar konsekvensene av dette klare veivalget. Mens en ny EU-søknad fremstår som ren utopi, sender vi søknad om å få arrangere OL i 2018 i ikke bare ett, men tre eksemplarer. Dette viser at vi er i verdenstoppen på OL-søknader. Det er et skritt i riktig retning, men et altfor beskjedent skritt. En av de fine tingene med globaliseringen er at alle blir mer selvopptatte. Alt kan og skal sammenliknes, og målet er alltid å se hvordan vi gjør det i forhold til andre, ikke å se hva andre gjør. Når hele verden er eneste relevante målestokk, blir målsettingen nødvendigvis at vi må være i verdensklasse. Som Bjørge Lillelien formulerte det: “Vi er best i verden! Vi er best i verden!” Våre topp-politikere har for lengst innsett dette. Vår offentlige sektor skal være verdens beste, vi skal ha verdens beste skole og være verdens fremste miljønasjon. Det er grunn til å advare mot denne inflasjonen i verdenstopp-ambisjoner. Hvis vi sprer oss på for mange områder, risikerer vi å ikke nå helt til topps på noen. Istedenfor må vi satse alt på kjernevirksomheten – OL. Vi må bli selve OL-landet. Det vil løse mange problemer. For eksempel kan NRK gjøres om til en ren sportskanal, slik at de kan sende 24 timer sport i døgnet istedenfor bare 12 som i dag. Hvis vi konsentrerer oss om kjernevirksomheten, kan vi melde oss ut av NATO og EØS. Det alene vil finansiere hele OL-satsingen. For det virkelige målet må være at alle OL skal arrangeres i Norge, sommer som vinter. Klimaendringene vil snart gjøre dette ikke bare mulig, men helt nødvendig. Det vil bli så varmt sør for Lindesnes at bare Norge har et kjølig nok klima for sommer-OL. Vinter-OL burde uansett alltid arrangeres i Norge, og dette er verden nå i ferd med å innse. Men det har vi ikke tid til å vente på. Den raskeste veien til målet er åpenbar: Med Oljefondet kjøper vi opp IOC. Samaranch sa det alle visste – vi lagde “the best Olympic Winter Games ever”. Ved å overta IOC kan vi sikre at ingen noensinne kan overgå oss. Vi vil være best i verden – garantert og for all framtid.

Latest news and views

This week’s news and views round-up, more retroblogging from Undercurrent:

 • Wikia rising: Jimmy Wales’ commercial wiki company is launching three wiki magazines, among them politics.wikia. Remains to be seen if a wiki is a good platform for a magazine. Regarding Wikia, I’m making a note not to forget Search Wikia. Also Wikia-run and exciting: Journawiki, a wiki on journalism.
 • Blog primary: “There’s a blog primary going on right now,” says Henry Copeland, founder of Blogads. Well, he would say that, wouldn’t he. But it seems to be correct. Presidential candidates are placing ads on blogs. And bloggers wouldn’t be bloggers if they didn’t complain when they feel overlooked. “Where’s my ad?” huffed one Nevada blogger.” Will we see ads on blogs in this autumn’s Norwegian local elections? Fair bet: probably not.
 • NP joins AP: The huge US news agency Associated Press now also wants to tap citizens’ news contributions, in a cooperation with NowPublic.com.
 • Video, more video: ClipRoller is presented by NewTeeVee as a video-only Netvibes.
 • Born global: Tyler Brule’s magazine Monocle to launch this week.
 • What they’re reading: Always a must is Foreign Policy’s What We’re Reading column. All you need to stock up for the weekend.
 • Peace Prize to Anna: At signandsight.com, German writers Gerd Koenen and Norbert Schreiber wants the German book publishers and booksellers to give their annual peace prize to Anna Politkovskaya. Hereby supported. And signandsight founder Thierry Chervel discusses how to create a European public sphere in Vox Publica (Norwegian).
 • Government.no: As we’ve slided into the Norwegian section, here’s the new-look Norwegian government website, launched this Monday to mixed reviews. Seems to have a fair amount of English language material.
 • ABC Nyheter: Big launch week here in the north. Thursday Startsiden, one of the most successful Norwegian sites, will launch their news page ABC Nyheter (ABC News), which will be a mix of traditional reporting and citizen contributions.
 • Universitas Bergensis: Bergen University soft-launched a new look homepage this week, but promise a thorough (and much needed) relaunch later.

Web 2.0 ABC

Fine pedagogical job by Mike Wesch! (via The Long Tail). UPDATE: Inside HigherEd has an interview with Wesch:

Wesch said the video is meant to remind the programmers and techies that they have a “profound impact on societies” with their ability to write open source software. He said it’ls also intended to remind the policy wonks and politicians who debate Internet privacy and copyrighting that “the media we are responding to is constantly changing.”

With this little video, Wesch has established himself as one of the new media auteurs. As others have experienced, creativity and originality can get you somewhere – very fast.

Things are moving

Lots of interesting news to reflect on this week, here’s a quick round-up:

 • Blog column: Netzeitung has relaunched a blog column under the name Blogblick, modelled on the legendary Altpapier media news column. A simple, but effective way to engage with bloggers, I’m surprised that the format isn’t more popular in the media. The page could also do with a bit more styling, and above all, Netzeitung now _must_ start allowing readers to comment!
 • Citizen media report: J-Lab: The Institute for Interactive Journalism has released a new report called Citizen Media: Fad or the Future of News?. I’m very much looking forward to read it and hope to review it here, but maybe there’s no either-or here – citizen media won’t be a fad, but isn’t necessarily the future of news either.
 • Princeton joins Google: The book search project marches on with Princeton on board. But will it work?. (via Erik).
 • Golden pajamas: I thought we had this behind us, but no, there’s cash to be made from blogging, and surprise, you can have a 19 hour workday if you want!
 • For talkative control freaks: It had to come, and Eirik Solheim says you should try coComment: “coComment keeps track of all the online conversations you’re following in one convenient place, and informs you whenever something is added to a conversation.” Do not miss anything!
 • The classic: Not news at all, just classic reportage, classic photography – it’s so great to stumble upon old acquaintances on the web, yes, you can find “real content” there. National Geographic in-depth stories and photoessays are online and free.
 • Retro-blogging – clearly a trend!: How many people are needed to start a trend? Just as I write this, a very similarly styled list pops up over at Mediefunderinger!