Hva vil de at vi skal gjøre med kulturarven?

“Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommersielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukaren,” sa fornyingsminister Heidi Grande Røys i sin innledningstale til Nasjonalbibliotekets (NB) konferanse i går. Veldig vagt, som så mye i talen, men likevel lett å slutte seg til. Dette er det mange som arbeider for, og internasjonalt gjør Creative Commons en stor jobb med å sette slik gjenbruk i system og lage et nytt regime for framtidsrettet forvaltning av opphavsrett på den digitale allmennningen (commons=allmenning).

Konferansen ble brukt til å lansere Nasjonalbibliotekets søketjeneste og en avgrenset avtale med norske rettighetsorganisasjoner som gjør en del bøker og annet materiale om nordområdene tilgjengelig i fulltekst.

Dette er altså det norske svaret på Googles boksøk (GBS). En av innlederne var Jens Redmer, Googles boksjef i Europa. Google scanner allerede norske bøker, skriver Aftenposten, det vil si norske bøker som er eid av amerikanske biblioteker som GBS har avtale med.

En annen innleder var Lucien Scotti fra Bibliotheque National de France, som fortalte om initiativet Europeana. Dette er Frankrikes ikke-kommersielle konkurrent til Google, og det er integrert i ulike europeiske programmer for digitalisering av kulturarven.

Dessverre var det ingen spesialister på brukervennlighet blant innlederne. Jeg skulle gjerne hørt deres mening. For hvis du navigerer litt rundt i NB, GBS eller Europeana, blir du fort litt motløs. Som søketjeneste for researchformål er tjenestene selvsagt høyst velkomne tilskudd, men hvis du vil oppleve kultur… Ta Googles tjeneste. Bøker som er falt i det fri – opphavsrettsperioden er utløpt – kan lastes ned som pdf. Men som andre har påpekt: løsningen er svært lite brukervennlig. Det kan ikke søkes i pdf-en, og du kan ikke kopiere eller markere i teksten. En gang til – Google produserer et dokument det ikke kan søkes i. NBs tjeneste er ganske lik, eller enda noe mer spartansk. Europeana er faktisk noe bedre akkurat på dette punktet, fordi det går an å velge en visning av dokumentet der teksten kan kopieres direkte i nettleseren.

Det beste med GBS er trolig partnerprogrammet, der forlag får presentert sine bøker og det er lenker direkte til forlag og nettbutikker. Som Redmer var inne på, er dette en fin måte å lede folk til sære bøker på. Interessant var også framtidsvyene om å integrere et geografisk søk etter din lokale fysiske bokhandel, der det til og med kan bli mulig å få med lagerinformasjon slik at du vet om bokhandelen har boken i hyllene. Et annet viktig poeng var at sannsynligheten for at en bruker kjøper en bok øker med antallet sider forlaget velger å vise fram. Noen forleggere ber nå om at hele boken legges ut. Hvis denne logikken holder vann, er forfattere som legger ut hele boken som pdf samtidig som de selger den trykte versjonen, utvilsomt inne på noe.

Konferansen tirsdag ble avsluttet av NRKs arkivsjef Bjarne Grevsgard. Han serverte noen nydelige eksempler på perler fra NRKs radioarkiv. Dette var storartet formidling av kulturarven. Digitaliseringen er blitt gjort i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, og over to tredjedeler av denne kjempejobben er ferdig. Men det får foreløpig vi brukere lite glede av. Riktignok har NRK startet nettradiokanalen NRK Gull. Men ellers er stort sett radioarkivet forbeholdt NRKs medarbeidere. Særlig i ungdomskanalen P3 dukker det opp mye fra arkivet, fortalte Grevsgard. Han viste en melding fra en medarbeider som skrev at arkivet var et stort “konkurransefortrinn” for NRK. Men er det ikke for galt at dette enorme arkivet, når det først er digitalisert, skal forbeholdes NRK-medarbeiderne? Hvor ble det av den digitale allmenningen og ikke-kommersiell gjenbruk? På spørsmål om ikke arkivet burde gjøres alminnelig søkbart og tilgjengelig, åpnet Grevsgard for at det kan bli mulig, uten å gi noe løfte. Han viste til at arkivet først blant annet må ryddes opp i teknisk, da det nå er tilpasset NRKs interne bruk.

Norsk Magnum-fotograf prisnominert, Flickr-døgnet

Et par fotonyheter:

Jonas Bendiksen er fotograf i billedbyrået Magnum, men ikke så voldsomt kjent her hjemme. Nå er han blant de nominerte til amerikanske National Magazine Award.

Fra proffer til amatører: 5. mai arrangeres 24 hours of Flickr; som man forstår en felles global markering fra fotofellesskapet. Hvis du publiserer et bilde på Flickr den dagen – i den rette gruppen – kan det også bli publisert i en bok:

The event will be commemorated by a companion 24 Hours of Flickr book, which will contain a selection of photographs chosen from the group.

Siden med de sist publiserte bildene viser for øvrig at Flickr har bra trøkk – godt over 2.000 nye bilder per minutt i skrivende stund.

Fri tilgang til forskningen du har betalt for

Med to artikler skrevet for forskning.no vender jeg tilbake til et favoritt-tema, arbeidet med fri tilgang til forskningsartikler og andre manifestasjoner av forskeres anstrengelser – såkalt open access. Den ene heter NHH på åpenhetstoppen, den andre er vinklet på lederen for prosjektgruppen bak søkemaskinen Nora Arne Jakobssons forslag om å belønne forskere som følger opp open access.

Jeg skrev mye om dette i 2003, og snakket da blant annet med en av de ledende tenkerne og praktikerne på feltet, Stevan Harnad (se intervju). Han hadde absolutt mest tro på at forskeres egenarkivering av kopier av sine artikler i institusjonenes arkiver er den beste og raskeste veien til å gi forskere og allmennhet verden over fri tilgang til forskningsresultater. Men han sukket over at det gikk sakte, og det samme gjør Arne Jakobsson i dag, fire år senere. Det er pinlig få dokumenter i arkivene foreløpig, mener Jakobsson. Men en hel del tyder på at oppmerksomheten om open access er stigende i forskermiljøene. At norske forskere nå enkelt kan laste opp sine arbeider til institusjonsarkivene, burde bidra til at arkivene legger raskere på seg enn de har gjort til nå.

Søk er på få år blitt et viktig grensesnitt for tilgang til kunnskap, også forskningslitteratur, og jeg tror Harnad har rett i at fri tilgang til forskningslitteratur blir en realitet. Men det tar altså tid.

Tillegg: Grafikken til artikkelen om “NHH på åpenhetstoppen” ble vanskelig å lese på forskning.no. Her er en bedre versjon:

arkivgrafikk.gif

Forklaring: Figuren viser antall arkiverte dokumenter i snitt per vitenskapelig ansatt ved institusjonene. Det er også mange studentarbeider i arkivene. Ser en på dokumenter per student, “vinner” likevel fortsatt NHH foran UiO.

Mediejournalistikk og ansvar

De siste par ukene har jeg eksperimentert med en daglig oppsummering av norsk mediejournalistikk under overskriften Mediene om mediene. Det vil si, jeg har stort sett konsentrert meg om den journalistikken om medier som bedrives utenfor de faste sidene og nettstedene til DN/Etter Børs, Dagens Medier, Kampanje, NA24 Propaganda og Journalisten. Jeg har lenge etterlyst en mer systematisk og konsistent norsk mediejournalistikk ved siden av næringslivsvinklingen som dominerer i de fleste av de nevnte. Ikke minst har jeg savnet et større mangfold av vinklinger: en journalistikk som tar opp medienes etikk, språkbruk, kildeutvalg, genrebruk – og så videre. Som ventet har jeg funnet ansatser til slik mediejournalistikk, som da publiseres vekselvis på kultursider, politikksider, sportssider, lokalsider og ikke minst debattsider, men ikke har sin egen faste plass slik som eksempelvis i Dagens Næringsliv. Det er synd, fordi uten en konsekvent satsing over tid bygges det heller ikke opp den ekspertisen som trengs for å løfte mediejournalistikken til et høyere og mer spennende nivå. Jeg har funnet gode ting, men også en hel del mindre bra. Særlig – og litt overraskende – har det vært mye av ukritisk gjengivelse av kritikk av mediene. Kilder av ulikt slag får lange ut mot “mediene” – som oftest uten spesifisert adresse – uten særlig dokumentasjon. Kan dette være en måte for mediene å si til kildene at “joda, vi er selvkritiske, se her”? Litt paradoksalt kanskje, men viktig: Mediekritikk må behandles like kritisk som annen kritikk.

“Mediene om mediene” er ganske tidkrevende, og de nærmeste ukene vil jeg ikke ha tid til å oppdatere hver dag. Derfor vil det bli mer sporadiske glimt av denne “spalten” fremover. Hvis jeg får tid og inspirasjon, vil jeg imidlertid prøve en annen vri: En “Bloggerne om mediene”-oversikt. Det skrives mye interessant om medier i bloggene rundt omkring, og mye av dette forblir ukommentert. Mange bloggere drømmer om mer gjennomslag, om så i en liten sirkel, men det kan bare oppnås hvis bloggere spanderer tid og oppmerksomhet på hverandres anstrengelser. Med et fint ord: etablerer sin egen offentlighet.

Både mediejournalistikk og bloggeres mediekritikk er viktige fordi de fungerer som det den franske medieforskeren Claude-Jean Bertrand har kalt medieetiske ansvarssystemer (media accountability systems). Det er kanskje ikke så vanlig å se det slik, men Bertrand plasserer mediejournalistikk og medieblogging sammen med andre mer kjente slike “systemer” som selvjustisregler (jfr. Pressens Faglige Utvalg, Vær Varsom-plakaten). Leserombud er et annet system. Alt som kan bidra til at medienes virksomhet kontinuerlig granskes og debatteres bidrar til bedre medier.

Meta: Comments

If you comment on entries on this blog – and I welcome that very much – you will from now on see a new feature: Before you post your comment, you have to type a word in a field below, a so-called captcha phrase. The point is to exclude all automated spam. If this works, it will no longer be necessary for me to moderate all comments to avoid spam slipping through. The debate will benefit when legitimate comments can be published immediately.

Please let me know if you experience problems when posting comments.

(For MovableType users: I have installed the plugin Comment Challenge to accomplish this.)

Mediene om mediene: Memo om Memo og ærlige leger

Memo-salget var elendig og redaktøren måtte gå etter at journalistene gjorde opprør, ifølge boken to av journalistene har skrevet. Kristine Moody holder på sin versjon.

Redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening Charlotte Haug er forbilledlig transparent i omtalen av hvordan redaksjonen jobber for å få gjennomslag for saker i mediene: “I forkant av hver utgivelse har redaksjonen, nettredaksjonen og Legeforeningens informasjonsseksjon et møte der det planlegges hvilke artikler som kan passe for de ulike medier.” Og: “I tillegg kan enkelte artikler gis eksklusivt til én redaksjon (…) Redaksjonene i Aftenposten, Dagbladet, Schrödingers katt og Verdt å vite har vært interessert i dette stoffet, og det har ført til gode oppslag. Men det fordrer at vi får vite om artikkelen når den blir akseptert, slik at vi kan koordinere vår omtale med publiseringstidspunktet.”

VG retusjerte forsidebilde fra Virginia Tech av hensyn til offeret.

Tron Strand fra Bergens Tidende hedret med J.W. Eides Stiftelses pris for fremragende journalistikk.

Har tegnerne vært Dagbladets beste journalister?

Briefly noted…

Creativity all around. There’s a lot going on. Here are some recent sightings:

  • YouTube interpreted: The Kuttner Show is a German fast-talking (in Berliner dialect!) entertainer’s take on our media culture as seen through popular videos on YouTube. If you know German it’s highly recommended, if you don’t, watch it nonetheless for the smart production and the clips. Readers criticize the length, however. The first episode is 17 minutes, the second 11. Clear tendency.
  • The world as mosaic: A Moment On Earth gets top marks for sheer beauty. August 5th 2004 seen through the eyes of videomakers all over the world. From naked text to compelling presentations like this one – the web is gaining production quality.
  • Pete Townshend, web hero part 1: Once upon a time David Bowie was the genius of reinvention with all his image shifts. Well, today The Who legend Pete Townshend has overtaken him. Enjoy In The Attic, a podcast show in several installments that Townshend makes with his partner Rachel Fuller. Here with The Kooks:

    If you read Norwegian, take a look at Vox Publica’s new Flimmer podcast/video blog, where I learned about this.

  • Pete Townshend, web hero part 2: But Townshend is also working on his memoirs, and of course he is blogging about the writing process. Judging by the reactions, the fans are overjoyed. What a great project. This quote shows how much Townshend has understood of today’s media world:

    The excerpts now posted are meant to be read quickly and without too much deep engagement. These excerpts are drafts and may change. I have no objection to anyone copying the postings and following the changes made in response to comments or other input. If you have made copies of earlier postings I have no objection to their distribution among interested readers. This is after all an unashamed promotion for a forthcoming book. It all adds to the soup. (posted on the parallel Townshend blog)

Mediene om mediene: Snaparazzis og anarkistisk medierom

Bergens Tidende tilbyr mer mediejournalistikk enn det som vanligvis reflekteres i denne gjennomgangen. Det er fordi stoffet ikke alltid legges i nettutgaven. Men i dag slår bt.no til med to lesverdige saker om massakren på Virginia Tech. Snaparazziene først ute med skolemassakren supplert med en sak vinklet på “borgerbidragene” VG mottar. VG.no får et tresifret antall tilbud daglig, ifølge redaktør Torry Pedersen. Men: “Jeg kan ikke huske en eneste episode der vi har gjort vurderinger som er etisk kontroversielle.”

I Aftenposten har PR-rådgiver Jarle Aabø et innlegg med tema som har vært tatt opp av Journalisten tidligere – og mange andre før det: bør debattinnlegg i nettavisene forhåndskontrolleres eller ikke? Aabø mener de bør det. Selv har han skrevet på NA24 og frabedt seg å få leserkommentarer. Temaet er “så viktig at det bør debatteres av flere enn redaktører og journalister”, foreslår han. Ja, men det blir det da.

Pulitzer på norsk tips: E24 om den norske professoren Erik Lie som satte Wall Street Journal på sporet av opsjonsmisbruk i næringslivet – og en Pulitzerpris.

Bare to eldre pressemenn gadd å stille opp til samtale med Østerrikes president.

Høydramatisk og lite glamorøst da TV 2 møtte Elle-redaktøren.

Mediene om mediene: Ekstremvær og nygamle korrespondenter

Sent og knapt i dag grunnet mer presserende gjøremål:

NRK safer stort sett i utvalget av nye korrespondenter, selv om Morten Ruud fra NRK Finnmark blir et nytt bekjentskap for de fleste. Interessant hvis NRK i nord klarer å bygge opp et virkelig tungt Russland-miljø.

Ekstremvær i klimadekningen. Intervju med medieforsker Marianne Ryghaug som har analysert samhandlingen mellom klimaforskere og journalister.

Nationen beskyldes for grisejournalistikk av en som burde vite noe om temaet.

Forbruker.no (Aftenposten) skriver om Oslo-vibber fra nye Vibb. Ser ut til at de prøver å bli en kommersiell “konkurrent” til Underskog.

Kagge Forlag prøver på medielitteratur igjen med bok om Memo-fiaskoen. Omtalt av Kampanje/E24.