Debattbidrag som merkes og teller

I kommentarene til Iskwews fine innlegg om datakrimutvalgets forslag om straff for bruk av falsk/ukjent identitet på nettet, utspiller det seg en interessant diskusjon om bloggeres bidrag i viktige samfunnsdebatter som dette. Det er Digme-Håkon som melder dette:

Det hadde likevel vært mer interessant med en bred debatt før høringsfristen enn etter, for da kan gode argumenter bli tatt med i den videre behandlingen. (…) (Her er det kanskje en samfunnsoppgave for bloggere: Følge med på forslag som kommer ut på høring og lage en bredere og bedre debatt.)

Definitivt. Men jeg er redd for at det blir for tynt og for lett å ignorere hvis bloggdebatten foregår spredt på de enkelte blogger i slike saker. Jeg tror den for eksempel må utspille seg i fora som opprettes for anledningen og hvor noen sørger for å formidle et konsentrat videre i systemet, hvis det er snakk om en høringsprosess som her. Eller i hvert fall at innlegg i definerte saker tagges slik at de kan “høstes” inn og presenteres på en mer oversiktlig måte. Jeg jobber for øvrig med et opplegg for å få til bredere debatt om en annen aktuell og viktig sak, så følg med – mer kommer om ikke så lenge (*litt hemmelighetsfull*).

One thought on “Debattbidrag som merkes og teller

Comments are closed.