Effektivt Wikipedia-demokrati

I går ble Wikimedia Norge stiftet, en organisasjon som skal ivareta de ulike Wikipedia-prosjektenes interesser i Norge. Et styre på ni personer ble valgt (se bilde av nyvalgt styreleder Hans Rosbach). Møtet ble avholdt i Nasjonalbibliotekets auditorium i Oslo, som initiativtakerne hadde fått låne for anledningen. Jeg stakk innom av nysgjerrighet; siden jeg oppfatter Wikipedia med tilgrensende prosjekter som et av de mest interessante webfenomenene overholdet, har jeg skrevet om det ved flere anledninger det siste året, og jeg lurte på hvordan dette som oftest virtuelle brukerfellesskapet ville avvikle et “fysisk” møte. Det viste seg å gå aldeles fortreffelig. Det var satt av to timer til møtet, og ikke et minutt mer ble brukt. På den tiden rakk man å diskutere og justere utkast til vedtekter for organisasjonen og altså velge styre. Denne besluttsomheten gikk slett ikke utover de strenge kravene til demokrati og ytringsfrihet som Wikipedia-fellesskapet må sette til seg selv. Så vidt jeg kunne forstå, ble alle som ville ytre seg møtt med stor åpen- og lydhørhet, og møtedeltakere var stadig villige til å justere egne synspunkter hvis andres argumenter var mer fornuftige. Nå hjalp det sikkert at det ikke var mer enn ca 25 personer til stede, men likevel – imponerende.

Wikimedia Norge kan potensielt få en viktig rolle. Blant annet blir det nå enklere å samle inn penger til diverse spesifikt norske Wikimedia-prosjekter. Mer informasjon om organisasjonen blir tilgjengelig etter hvert; blant annet vil den få egne nettsider som sikkert blir lettere å finne fram til enn Meta-Wikimedia-sidene jeg har lenket til her.