Telenor – niks mer nettnøytral?

Telenor går fra 1. juli ut av NIX, de universitetsdrevne samtrafikkpunktene for internett i Norge. Geir Isene fra EFN sier til VG Nett at Telenor med dette kan “låse brukerne til utvalgte tjenester og nett”. Betyr dette at Telenor er i ferd med å ta farvel med prinsippet om nettnøytralitet? Ikke ifølge kommunikasjonssjef Arild S. Johannessen, skriver Digi:

På direkte spørsmål fra digi.no, garanterer Johannesen at Telenor ikke vil ta betalt av innholdsleverandører for at deres brukere skal få god tilgang, uavhengig av hvilken internettleverandør brukerne har. Det Telenor tar betalt for, er å tilby bedre Quality of Service på linjene til de kundene som kjøper sin internettkapasitet fra Telenor.

Så hvem har rett? Her trengs noen med mer teknisk kompetanse enn undertegnede. Hvor er de teknofile bloggerne?

Saken avslører også et udekket behov i de norske Wikipedia-utgavene. Der finnes ingen artikkel om nettnøytralitet. OPPDATERING kl 22: Nå er bokmålsartikkelen opprettet. Se kommentarene nedenfor.

Mens vi venter kan det være nyttig å ta en titt på en omtale Vox Publica laget av medieforsker Tanja Storsuls tanker om nettnøytralitet og allmennkringkasting.

Se også fjorårets sak om nettnøytralitet i Norge, der NextGenTel var involvert.

4 thoughts on “Telenor – niks mer nettnøytral?

Comments are closed.