Helt åpen debatt om NRKs framtid — et eksperiment

Et kvart århundre etter at NRK-monopolet ble oppløst og to år etter at YouTube så dagens lys – det kan vel være bra nok timing for en grunnleggende debatt om hva NRK er og bør være i årene som kommer. Tiden er den rette for å få fram bredden og dybden i synspunktene på allmennkringkastingens rolle og muligheter i et digitalt medielandskap. Og nå er muligheten der, for alle. Vox Publica, der jeg er med i redaksjonen, inviterer til en “Åpen netthøring om NRKs framtid”. Vi er litt spente, så klart: vil mange ønske å bidra i et relativt nystartet magasin med begrenset leserkrets til nå? Hvordan står det egentlig til med engasjementet rundt NRK? Vil vi klare å lokke fram noen originale synspunkter?

Den konkrete foranledningen til debattinvitasjonen er forslaget til ny allmennkringkastingsplakat – overordnede retningslinjer – for NRK. Plakaten ble presentert av kulturminister Giske i mai, og så sendt på høring. Vox Publicas initiativ er direkte inspirert av følgende Giske-uttalelse: “Vi ønsker å få bredest mulig deltakelse i diskusjonen om (…) NRKs allmennkringkasteroppdrag. Dette blir den største diskusjonen om NRKs rolle kanskje noengang.”

Å… få til bred deltakelse i en slik debatt avhenger av mange aktører og forhold: Temaet må oppleves som viktig for deltakerne, det må legges praktisk til rette for at folk kan ytre seg, og saken må få tilstrekkelig oppmerksomhet i offentligheten – det vil både brede og smale medier og publikasjoner. Til nå har det vært noen innlegg om enkelte forhold i Giske-forslaget (et ferskt eksempel i Kampanje), men ikke akkurat den største NRK-diskusjonen noengang. Men det er ennå tid. Høringsfristen går ikke ut før 1. september, og det er selvsagt ingen grunn til at debatten skal stoppe da, heller.

En slik netthøring kan legges opp på mange måter. Vi har valgt en kombinasjon av ulike tilnærminger:

  • Det viktigste grepet er å dele forslaget til allmennkringkastingsplakat i fem deler, i tråd med inndelingen i forslaget. Dermed kan man kommentere ganske konkrete aspekter istedenfor å måtte forholde seg til hele plakaten (se for eksempel del 2 eller del 5.) Men det er selvsagt også fritt fram for å levere en helhetlig kommentar om NRK, eller legge vekt på andre aspekter enn de som fremheves i plakaten.
  • Et annet grep er å invitere enkeltpersoner til å skrive innlegg som blir publisert som egne artikler i Vox Publica i ukene som kommer. Vi håper å få inn flere spennende bidrag, og også muligheten til å få publisert innlegget som egen artikkel står selvsagt også åpen for alle.
  • Med ujevne mellomrom vil vi skrive egne saker der vi oppsummerer debatten og trekker linjer.
  • Vi vil også publisere enkelte av uttalelsene som de inviterte høringsinstansene leverer til Kulturdepartementet. Dermed får Vox Publica-leserne også muligheten til å kommentere disse uttalelsene.
  • Endelig vil vi etter beste evne følge med i den NRK-debatten som måtte være i mediene, på blogger osv. og referere til denne i magasinet underveis.

Her på min egen blogg vil jeg nok også benytte anledningen til å reflektere over erfaringene vi etter hvert høster med dette eksperimentet.

Tags: ,

Comments are closed.