Dagbladet tester Twingly

Dette har man altså ventet og mast på en god stund, og nå er det her. Dagbladet.no tester Twingly på alle sakene i Magasinet på nett, som denne om “piratenes” strategimøte i Berlin. På en sak om forskning på homofili er det i skrivende stund fem bloggkommentarer. Bloggerne er ganske prominent plassert over leserkommentarene. Det skal bli spennende å se de eventuelle effektene av dette på trafikk, lenkemengde, dialog osv. Både bloggere og Dagbladet-redaksjonen må gjerne melde inn sine erfaringer her.

Putin tar grep om nettet også

I forbindelse med ettårsdagen for drapet på Anna Politkovskaja hadde vi i Vox Publica en rekke artikler om pressefrihet i Putins Russland, inkludert en ny dokumentar laget av TV 2s Øystein Bogen som kan sees i sin helhet i nettmagasinet.

Det er ikke noe vakkert bilde som tegnes i de forskjellige bidragene. Det man de siste årene har trøstet seg med, er at Putin-regimet ikke har tatt seg bryet med å kontrollere nettet like nøye som aviser og fremfor alt TV. Det store flertallet av russere får sine nyheter fra den gode, gamle boksen. Nettet har vært et fristed, men det er nå i ferd med å endre seg, skriver Washington Post. I dag har 25 prosent av russerne nett-tilgang, mot 8 prosent i 2002. Oransje-revolusjonen i Ukraina i 2004, der nettet ble brukt aktivt og kreativt, var en vekker for Kreml. Løsningen er typisk putinsk: det opprettes regjeringsvennlige nettsteder, bloggnettverk og så videre som får generøs finansiering og tar opp kampen med opposisjonen. Kritiske nettaviser kjøpes opp:

Allies of President Vladimir Putin are creating pro-government news and pop culture Web sites while purchasing some established online outlets known for independent journalism. They are nurturing a network of friendly bloggers ready to disseminate propaganda on command.

Regjeringen ser også med interesse på Kinas system for nettsensur — selvsagt. Mer kuriøs er tanken om et eget, kyrillisk “samveldenett”, helt avskåret fra det globale nettet.

Nordic citizen journalism portal launched

iNorden was launched today, a multi-language pan-Nordic citizen journalism/blogger site (the founders are Norwegian, most or all of them with lots of blogging/writing experience). There will be articles in each of the Nordic languages and in English. An exciting initiative to follow. But why so modest — according to the about page, iNorden is “non-profit initiative,” “not motivated by future prospects of profitability”. Why not? If the project is successful, the editors would want to expand further, and if that means selling ads and/or getting investors on board, there’s nothing inherently wrong with that.

Digital kompetanse og effektiv læring

For forskning.no, en artikkel på et ganske nytt felt for meg — digitale læremidler i skolen, representert ved NDLA-prosjektet. Dette er så spennende at jeg nok kommer til å bruke mer tid på å følge feltet framover. Som jeg har forsøkt å få fram i saken, griper NDLA inn i både institusjonelle og økonomiske strukturer samtidig som det er motivert av interessante pedagogiske perspektiver. Det virker åpenbart at hvis elevene virkelig skal lære digital kompetanse, må det innebære deltakelse og egenproduksjon i tilrettelagte former. Om NDLA har funnet den rette tilnærmingen, er vanskelig å si — dette er i startfasen. Men at prosjektet er dristig, tror jeg det er dekning for å slå fast.

OPPDATERING: Verdt å kikke på — prosjekt om digital kompetanse og pedagogikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Se også:

Digitale læremidler også på universitetet?

News innovation in Spain

The New York Times takes a look at the Spanish media market, where, incredibly, a new daily newspaper that costs money was launched recently. Publico will set you back 50 euro-cents and wants to attract a young audience:

The paper, which has been printing 250,000 copies daily since it was introduced on Sept. 26, has no editorials, no coverage of bullfights, no death notices and no advertisements for prostitutes, all staples of mainstream Spanish newspapers. At 64 pages, it is slimmer than its rivals, which often run a hefty 90 pages.

Spanish media are even interesting to Scandinavia, since Schibsted are having some success with their 20 Minutes freesheet and website. Both websites are modern, quite smart-looking news pages. (thanks to Daniel for the link).

Dobbelt frustrerende forskningsformidling

“Nettet styrker ikke demokratiet,” påstår NRK i dag. Kilden til denne heftige påstanden er tilsynelatende forsker Jo Saglie, som har studert nettsidene til de politiske partiene. Det nevnes også at professor Harald Baldersheim “mener” at nettet fører med seg en ensretting av den politiske debatten. Dette er all informasjon leseren gis som underbygging av overskriften. Det er ingen lenker til forskernes arbeider. Baldersheims påstand interesserer spesielt — men hvis den er forskningsbasert, hvor er materialet?

Vi skriver snart 2008, og da burde det ikke være nødvendig at både medier og forskere svikter så fullstendig i formidlingen av forskning på sentrale samfunnsforhold. Særlig gitt temaet, og ikke minst siden forskerne åpenbart har lagt store ressurser i formidlingen! NRK-saken er trolig “solgt inn” fra forskerne som i dag har hatt et, sikkert påkostet, seminar på SAS-hotellet. Seminar er fint, men forskningsresultatene eller i hvert fall et utførlig sammendrag må gjøres lett tilgjengelig på nettet — samtidig. Og journalistene som skriver om dette, må få informasjon om hvor materialet ligger, slik at de kan lenke til det.

Det føles merkelig å måtte skrive dette i dag, men det er altså åpenbart fortsatt påkrevd. Det verste er at Institutt for samfunnsforskning, som er involvert her, absolutt er av de beste på nettformidling.

Er en veldig iherdig, går det an å finne noe bakgrunnsinformasjon om forskningsprosjektet. Men altså ingenting direkte knyttet til seminaret og den aktuelle mediedekningen. Hvis en blogger eller interessert borger elleretellerannet er virkelig opptatt av dette temaet, er det altså minimalt å hente, og man blir avspist med slikt som NRK-artikkelen.

Hele elendigheten henger tett sammen med en systemfeil i forskningsverdenen. Det dreier seg om systemet for publisering av forskningsresultater. Dels publiserer forskerne i dette prosjektet sine resultater i abonnementsbaserte vitenskapelige tidsskrifter. Dels vil de sikkert publisere materiale fra prosjektet i bokform, og dermed vil de ikke slippe for mye ut på nettet nå. Resultatet er det samme — en fattigere offentlig debatt om de viktige emnene de studerer, finansiert med offentlige midler, vel å merke. Styrking av demokratiet?

Bloggkonsolidering

Det skal åpenbart fusjoneres og nyskapes i den nordiske bloggverdenen. Tid og Tanke og Depesjer/Borgerjournalistene.org skal opphøre/gå sammen i det nye prosjektet, som presenteres som en slags bloggportal. Sonitus er visst også involvert. De litt hemmelighetsfulle gründere gjør det ikke helt klart om individuelle/uavhengige blogger vil bli integrert eller om man venter at deltakerne oppretter nye blogger hos dem, men det får vi sikkert snart vite. Uansett et spennende initiativ.