Let him be proven right

Cory Doctorow points out what’s wrong with Facebook:

  • “Facebook is no paragon of virtue. It bears the hallmarks of the kind of pump-and-dump service that sees us as sticky, monetizable eyeballs in need of pimping.”
  • “Facebook has all the social graces of a nose-picking, hyperactive six-year-old, standing at the threshold of your attention and chanting, “I know something, I know something, I know something, won’t tell you what it is!”
  • “If there was any doubt about Facebook’s lack of qualification to displace the Internet with a benevolent dictatorship/walled garden, it was removed when Facebook unveiled its new advertising campaign. Now, Facebook will allow its advertisers use the profile pictures of Facebook users to advertise their products, without permission or compensation.”

And I can add: A service that refuses to delete my account when I don’t want to be there anymore, does not deserve my trust.

So I hope, hope that Doctorow will be proven right in his conclusion:

As more users flock to it, the chances that the person who precipitates your exodus will find you increases. Once that happens, poof, away you go — and Facebook joins SixDegrees, Friendster and their pals on the scrapheap of net.history.

Opphavsrett-innlegg publisert

For et par uker siden ba jeg om innspill til et innlegg om opphavsrett i Dagbladets debatt — og fikk respons på høyt nivå, sjekk kommentarene. Nå er innlegget publisert, og jeg håper kommentatorene synes jeg har plukket opp noe fra dem. Jeg endte med en varm anbefaling av Creative Commons, fordi jeg tror potensialet i det prosjektet fortsatt er enormt. Det får heller våge seg at et forslag om å slå inn på en middelvei kanskje ikke får leserne til å tenne på alle pluggene, på godt og vondt…

OPPDATERINGER 1. desember:

  • Jon Hoem med en mild irettesettelse fordi jeg “glemte” sitatretten. Sitatretten er meg selvsagt meget kjær. Uten den er det ikke stort vi får gjort. Noe av problemet med å skrive om juridiske temaer, særlig når man ikke er jurist, er at man fort roter seg ut i en hengemyr av definisjoner. Jeg valgte å unngå dette og gå rett på argumentasjonen. Håper ikke innlegget ble forvirrende likevel… Sitering av fotografier er jo et særlig vanskelig tema. Hvordan sitere uten å publisere hele verket? Jeg vil tro at det er OK å “sitere” spesielt viktige bilder i samtiden, for eksempel som faksimile. Hvordan forholder fotografer seg ellers til denne problematikken?
  • Det er kommet en god del kommentarer til innlegget i Dagbladet. Dette er noe av det attraktive ved å skrive for et nettsted med mange lesere. Mange av kommentarene er fornuftige. Jeg svarer på noen og leser de øvrige.

Liberale takter fra personvernbeskytterne

Det er fort gjort at Datatilsynet og klageorganet Personvernnemnda får et image som restriktive fingerviftende gledesdrepere. Tross alt er det deres jobb å si nei til overivrige knekter som vil samle inn og bedrive kokkelimonke med dine og mine data. Men dette bildet kan fort bli unyansert. Datatilsynet har definitivt liberale ytringsfrihetsinstinkter. Et par ferske avgjørelser i Personvernnemnda der Datatilsynet har fått medhold, viser dette. Den første gjelder Asker og Bærums Budstikkes eiendomsbase. Denne etter hvert godt kjente mashup ble innklaget av Norsk Eiendomsinformasjon, som mente at tjenesten innebærer en utlevering av personopplysninger som er i strid med personopplysningsloven. Datatilsynet kontret:

Datatilsynet mener det må være forsiktig med å regulere pressens virksomhet. Dette er et oppdrag som skal skjøttes av pressens eget organ, Pressens Faglige Utvalg. Tilsynet mener også at avisen må kunne ha kommersielle interesser, og likevel ha utelukkende journalistiske formål med sin formidling. Avisen behandler rene realopplysninger, altså vedrørende eiendomsforhold. Dette er opplysninger som tradisjonelt ikke er ansett å være særlig beskyttelsesverdige ut fra personvernhensyn.

Firmaet anket, men Personvernnemnda delte Datatilsynets vurdering.

Den andre saken gjelder publisering av opplysninger om fosterforeldre på en nettside. Opplysningene ble ansett for å være innenfor opinionsdannende virksomhet, og Datatilsynet tok ikke klagen fra Norsk Fosterhjemsforening til følge. Igjen havnet Personvernnemnda på samme standpunkt.

Den andre saken virker en god del vanskeligere enn den første, men det er nok klokt av datatilsynsmyndighetene å være forsiktig med å stramme til for mye mot kontroversiell nettpublisering. En streng linje kan fort bli vanskelig å komme seg vekk fra senere. Det er også løfterikt at Datatilsynet ikke er for restriktive med å definere hva som er opinionsdannende virksomhet. De kunne jo i teorien forsøkt å lage et skille mellom “profesjonell” journalistikk og blogging/amatørnettsider, for eksempel, men det gjør de altså ikke.

German broadcasters get Creative Commons

cc5berlin.jpg

On December 14 Creative Commons celebrates five years already (parties in Berlin and San Francisco. So German public service broadcaster NDR has the timing right, last week they started an experiment that should be followed by many: they have Creative Commons-licensed material from two TV shows. Although the presentation isn’t as good as it could be, it’s exciting to read comments like this from a broadcasting director:

The content we provide on the web has been paid by our visitors via the licence fee already. Since we mainly reach a younger audience on the web, the use of a creative commons license is especially interesting for us.

(via Lessig blog).

Future of search

Exclusive news preview from futurefeedforward:

MOUNTAIN VIEW–Information search giant Google, Inc. announced Thursday the release of Google Body, a search service aiming to index the internal and external anatomy of every living creature on the planet.

It was very reassuring to learn about Google’s opt-out policy:

“We are very concerned about user privacy, and that’s why we will not make publicly available any information about anybody who let’s us know they do not want to participate by wearing an Opt-Out headband when in public. Google archives information about those individuals, but does not make it searchable.”

(via netzmedium and mymarkup).

Hvor god er nettjournalistikken?

I NRK Kulturnytt i dag etterlyser Nina Hølke i mediebyrået Confetti høyere nivå på journalistikken som bedrives i nettmediene. Det vil føre til større interesse fra annonsørene, mener hun.

Det er ikke akkurat vanskelig å være enig med Hølke, men nå tilhører jeg dem som mener at nettjournalistikken er blitt en god del bedre de siste årene. Det skulle da også bare mangle, nå som stadig flere journalister arbeider der og mediehusene bruker mer penger på nettredaksjonene.

Men her har vi et måle- og kunnskapsproblem. Hvordan kan vi unngå at debatter om journalistisk nivå bare blir synsing? Hva slags analyseverktøy kan vi bruke for å bli sikrere på kvalitetsutviklingen i journalistikken? Det ideelle hadde vært analyser som kunne gjøres relativt hurtig og gjentas over tid.

Ett slikt verktøy blogger forsker Ragnhild Kr. Olsen ved Institutt for Journalistikk om. Her er det snakk om et verktøy redaksjonene kan bruke for å måle egen fremgang.

Se også:

Enkildejournalistikk og kvalitetsmåling.

Drittsekker og debattkvalitet

Det har seg slik at jeg akkurat flikker på en artikkel om debattkultur på nettet, så detter noen ferske refleksjoner fra Hr. Newth inn i Bloglines-leseren. Utgangspunktet er Vox Publicas NRK-høring tidligere i høst. Noen av erfaringene derfra skal forsøkes systematisert og sammenholdt med øvrige erfaringer fra nettdebatter slik de er kommet til uttrykk i forskningslitteratur og andre sammenhenger. Så her kommer New Scientist-innspillene og ditto Slashdot i grevens tid. Og det burde jo faktisk være en hel del å si om dette nå, tross alt har kommentering og debattering pågått i over et decennium på web (og i mange år før det, på Usenet).

Sitatsjekk

Feiden mellom Ingrid Schulerud og Dagbladet om hva som ble sagt og ikke sagt under intervjuet om design reiser noen viktige (og ganske tidløse) spørsmål om journalistikk og uavhengighet. Gitt Dagbladets forklaring om at sitatene ble sjekket og til og med korrigert av Statsministerens kontor, virker det underlig om Schulerud skal ha blitt feilsitert. Feiden dreier seg trolig heller om at Schulerud mener intervjuet er “feilvinklet”. Det var ikke sånn hun ønsket at intervjuet skulle bli framstilt — men det er noe ganske annet enn feilsitering.

Her skal det imidlertid dreie seg om nettopp sitatsjekken Schuleruds manns kontor fikk utføre. Selv har jeg merket en tydelig økning i antall kilder som forlanger å få lese sitatene sine etter at jeg har intervjuet dem. Dette er nå nærmest regelen, og slik var det ikke før (det kan være en spuriøs effekt ute og går her, intervjuer jeg andre typer kilder enn før? Mulig, men jeg tror ikke dette forklarer alt). Dette gjelder særlig kilder fra næringslivet og forskere, i mindre grad politikere. Vi journalister burde kjempe mot dette ved hver korsvei, men slik det er blitt nå ville det ta enormt med tid og krefter. Altså velger man gjerne minste motstands vei.

Schulerud burde altså etter min mening ikke fått sjekke sitatene sine. Ikke prinsipielt sett. Prinsipielt sett burde Dagbladet ha gjort opptak av intervjuet (det går ikke fram om dette ble gjort), og partene burde ha blitt enige på forhånd om at det som blir sagt mens opptaket gjøres, er on the record. I profesjonelle sammenhenger som dette burde det ikke være tvil om hva som blir sagt og ikke sagt. Med opptak ryddes tvilen av veien. Det er kjent fra USA at en del kilder stiller til intervju med egen opptaker, nettopp for at journalisten ikke skal fordreie sitater etterpå. Men der er det langt mer innarbeidet å gjøre opptak av intervjuer, også fordi sitatene i anglo-amerikanske medier skal være ordrette. Ikke-ordrette sitater presenteres ikke som direkte sitater.

Dessverre er det mange forhold som gjør at disse prinsippene ikke følges. Journalister tar ikke opp intervjuet, og må basere sitatene på kråketærne på notatblokka. Da kan kilden bli skeptisk, særlig hvis vedkommende har vært igjennom denne prosessen før. Og selv om man gjør opptak, er mange kilder blitt så vant til å få sitatsjekke at de forlanger det likevel. Det skulle ikke forundre meg om de får tips fra PR-rådgivere om at journalister er blitt mer og mer ettergivende på dette punktet (jeg tar gjerne min del av ansvaret).

Sitatsjekken fører gjerne til endringsønsker. Igjen, disse er som oftest helt greie, og sitatsjekken kan rydde opp i misforståelser. Likevel er det også slik at den intervjuede gjerne benytter sjansen til å framstå som mer veltalende enn hun egentlig var. Enda verre er det at det gir kilden en mulighet til å trekke seg, fordi det går opp for henne eller hennes rådgivere at sitatene går for langt i en eller annen retning og saken kan bli ubehagelig.

Sitatsjekk er ikke noe særnorsk. I land som Tyskland og Frankrike er det vanlig. Her kan man også gå enda lenger. De berømte samtalene i Der Spiegel (“Spiegel-Gespräche”) er et spesielt eksempel. Samtalen finner sted, men teksten i disse spørsmål-svar-intervjuene er et rent kunstprodukt, resultatet av langvarig finpussing og forhandling mellom redaksjon og intervjuobjekt. Dette burde i hvert fall leserne vite om og ha i bakhodet når de leser intervjuene.

Det kan være at økningen i kravene om sitatsjekk er uttrykk for et skifte i maktforhold mellom journalister og kilder. Det er i hvert fall nødvendig å diskutere. En ide er at Journalistlaget og Redaktørforeningen kartlegger redaksjoners praksis nærmere, og at man arbeider seg fram til et felles normsett.

Krangler om vinklinger er et annet tema, og det er klart at det er fullt mulig for en redaksjon å produsere en urimelig vinkling. Igjen er jeg skeptisk i designfeiden. Ikke minst fordi Schuleruds tilsvar — å vise til at Dagbladet ikke forstår ironi — er en rimelig dårlig strategi hvis man vil tilbakevise at man tilhører et dannet, akademisk samfunnssjikt (da ber man om mer bråk).

Og for min del foretrekker jeg Hjorthens designkritikk. Den hvite plaststolen er utvilsomt en klassiker.

Polyglots and call centres on the beach

Globalization maybe has an image problem, but that doesn’t stop the flow of new businesses and practices created by inventive entrepreneurs. Observations at the micro level are often more telling than generalized analyses. So Die Zeit reports on the business model of ITI Consulting in Manila. From here the company’s Filipino employees teach their customers in Germany, France, Italy, Russia and other places how to speak and write better English (a second language for many Filipinos) — by calling them at work, at home or in a hotel room, sending them homework per email and rating their progress, as any teacher would. ITI’s employees earn around a fourth of what German language teachers get, according to Die Zeit.

One more observation: Dagens Næringsliv last week (not online) wrote about Norwegian regional airline Widerøe, which claims to have dramatically improved the health of its call centre staff (VG.no has written about this earlier). The solution: regularly send them to live and work in a company house in Thailand with flight ticket paid. In Thailand they still do their work with the booking requests, but can take a swim on the beach inbetween shifts instead of enduring the Norwegian winter. One reason for starting this innovative offshoring was to better handle customer requests in the evening and nights, exploiting the time difference.

Widerøe’s example shows how call centre jobs in Norway are protected by our exotic language, but it also reminds one of Timothy Ferriss’ rules for a rich, globalized life: work in a warm and cheap place, and get your salary from a cold and expensive one. But this is even better — here expenses are paid as well!