Da haster det jo ikke

Skatteetaten tenker på alt:

Skattytere som skal levere selvangivelse på vegne av avdød, kan ikke levere på Internett. Disse må levere på papir, PIN-koder kan ikke benyttes.