Effektiv Burma-bistand

Democratic Voice of Burma blir stadig utsatt for nettangrep, skriver Dagens Næringsliv i gårsdagens hovedoppslag i magasindelen (ikke på nett). Den Oslo-baserte redaksjonen risikerer å bli sparket ut av sin engelske nettleverandør. Men er ikke dette et område hvor norske nettredaksjoner og IT-miljøer har høy kompetanse? Vi burde være stolte over å ha DVB i Norge. Norske miljøer kan vel sørge for et opplegg som sikrer DVBs nettsider bedre mot slike angrep?

(Astrid Meland kommenterer andre deler av DN-saken).

Ikke faglitterær nok

Espen Andersen lufter tanken om en norsk LuLu.com (se også hans tidligere beskrivelse av konseptet). Dette kan absolutt være noe, kanskje særlig for forfattere som faller utenfor, eller ikke har tålmodighet med, det etablerte faglitterære kretsløpet (som det gjerne kalles). I mitt tilfelle artet kontakten med dette kretsløpet seg som følger.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) forvalter en del av de betydelige midlene (222,9 millioner kroner i 2007) som samles inn gjennom Kopinor. Vi som skaper åndsverk (artikler, bøker osv) som blir kopiert, kan prøve å få “igjen” noen av disse kopimidlene gjennom stipender fra blant andre NFF. Under tvil — NFF har tidligere demonstrert en forbløffende krigersk holdning til alt som smaker av “nye medier” og innovasjon i sin bransje — sendte jeg en stipendsøknad. Tanken var å gå videre på noe av det jeg har publisert før om nettjournalistikk, brukerstyrt publisering osv i ulike sammenhenger. Men for å komme i betraktning som søker, må man tidligere ha publisert faglitterære tekster tilsvarende minst 100 sider. Tekstene må ha vært underlagt en redaksjonell kontroll/vurdering før publisering, og de må være gjort tilgjengelig for allmennheten. Min hovedtekst er rapporten fra et prosjekt om blogging og journalistikk, som jeg publiserte på egne websider for to år siden. Teknisk sett var teksten altså ikke vurdert redaksjonelt av andre før publisering, men jeg argumenterte med at slik vurdering er gjort i etterkant av publiseringen. Teksten har i to år stått på pensumlisten for journaliststudiet ved Universitetet i Bergen. Forskere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har altså vurdert arbeidet som godt nok til å være pensummateriale. Rapporten har vært tilgjengelig for allmennheten både som webside og som nedlastbar pdf-fil, og blitt funnet av ganske mange med interesse for temaet. Siden den ble lagt ut i mai 2006 har siden blitt vist over 2100 ganger. Rapporten er blitt lastet ned som pdf over 1500 ganger. Spredningen er oppnådd helt uten annen markedsføring enn en aviskronikk og litt lenking fra denne bloggen.

Dette trodde jeg var solide argumenter, men der tok jeg grundig feil. Allerede ved en telefonsamtale med NFFs sekretariat (egentlig bare for å avklare et praktisk spørsmål om innsending av søknad, selvsagt per brevpost) ble jeg stilt avhøraktige spørsmål om hvorfor jeg trodde jeg var en kvalifisert søker. Søknaden ble sendt likevel, men kom etter få dager i retur: rapport-teksten var underkjent, og argumentene åpenbart ikke vurdert seriøst.

Nå er jeg absolutt ikke en motstander av redaksjonell kvalitetsvurdering — tvert imot. Men slik vurdering kan altså gjøres på flere enn én måte. LuLu-konsepter åpner for mer profesjonell distribusjon av åndsverk som er kvalitetsvurdert på et mangfold av måter. Antakelig en utfordring NFF-ere må forholde seg til en vakker dag. Og svaret på Espens enkle spørsmål er et enkelt ja!

Medalje for Wikipedia-innsats

Zedler-medaljen, en pris for fremragende Wikipedia-artikler, er et av initiativene miljøet bak den tyskspråklige utgaven har tatt for å fremme samarbeidet mellom Wikipedia og akademiske miljøer.

Årets priser på 2500 euro hver er nylig tildelt Joachim Miesbauer (naturvitenskap) for en artikkel om en gruppe dinosauruser som heter Ceratopsider, og til Marcus Cyron (humanvitenskap) for en artikkel om en tradisjon innen antikke vasemalerier. Begge verk ser mildt sagt imponerende ut… Kanskje prisen kan være en ide å kopiere i Norge?

12.30. Radiotaushet.

Hver dag når klokken tikker mot halv ett begynner jeg så smått å forberede meg: Nå kommer snart Dagsnytt med en god, gammeldags, gjennomarbeidet radionyhetssending. Denne vanen har til og med overlevd i webbens epoke, det er jo bare å bruke NRKs utmerkede nettradio. Kanskje NRK har undersøkelser som viser lave lyttertall, og at det dermed fremsto som rasjonelt å legge ned 12.30-sendingen. Men merkelig virker det. Eksperimenterer man virkelig med en “merkevare” som er så sterk at publikum får fantomsmerter når “produktet” forsvinner?

Journalistpris til bloggere?

Anders Mildner avslutter et glimrende innlegg om “journaliststandens” utfordringer så här:

Vill man göra det lätt för sig skulle man därför kunna säga att det är en liten, liten skandal ett ingen bloggare nomineras till Journalistpriset. Vill man komplicera verkligheten ännu lite mer kan man diskutera om inte de enda rättmätiga pristagarna faktiskt är läsarna, tittarna och lyssnarna. Att totalt förändra själva grundförutsättningarna för en hel medieindustri är ju faktiskt inte så illa jobbat. Ett sådant pris skulle också ge en fingervisning om exakt hur mycket vi journalister har att fundera över.

The new papyrus

“Blog to reflect, Tweet to connect.” It appears that blogging is the new papyrus. Or even more archaic. Compared with Twitter and Facebook, “a traditional blogging program like WordPress can feel downright glacial.” I particularly loved this:

Some slow bloggers like to push the envelope of their readers’ attention even further. Academics post lengthy pieces about literature and teaching styles, while techies experiment to see how infrequently they can post before readers desert them.

A while ago I quoted a blogger who mulled the need for a slow blogging movement, but of course one existed already. (tip: mymarkup).

“Dybe links”

Det er slett ikke uvanlig at bransje- og fagforeninger har akutt behov for å bli beskyttet mot seg selv. Så jeg står i fare for å begå brudd på en viktig presseetisk norm (“3.9: Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft”) når jeg nå omtaler en tildragelse i det merkelige landet Danmark. Der kjemper Danske Dagblades Forening fortsatt innbitt mot det de insisterer på å kalle “dybe links”, altså det alle andre i hele verden kaller “links”, “linker”, “lenker”, “hyperlenker” eller “pekere”. Peter Svarre, en blogger og derfor uhelbredelig avhengig av nettopp “links”, utstøter et primalskrik: AAAARRRRGH!. Men dette hjelper nok lite mot avisenes forening: “DDF’s holdning til gentagen og systematisk brug af dybe link til dagbladenes indhold i kommercielt øjemed er uændret,” sier dens sjefjurist. Og holdningen, den ble som vi vet hugget i stein i 2002.

OPPDATERING: Søren Storm Hansen er dypt illojal. Det er håp for Danmark likevel!

(Note: Saken er ikke helt ny, men går nå sin globale seiersgang takket være en utmerket sammenfatning på Global Voices.)

Saving music video?

photo: tape.tv/Madonna

Watching MTV for the first time in 1985 was one of those rare media moments. Three minute music videos on endless rotation, only interrupted by commercials and those ultra short, deadpan MTV self-promotion jingles. Yes, this was something completely different, discovering new potential in boring old television. Suddenly the music video was the popular culture genre par excellence, and it didn’t take long for media scholars to produce heavy books where those intense, image-devouring masterpieces were deconstructed by post-lacanian-derridaean postmodern theory. Madonna was the perfect MTV artist, and that Easter in New York 23 years ago “Material Girl” was on MTV’s heaviest rotation.

But who misses MTV in the YouTube era? MTV is too slick for this age of home-made, everything-goes, the-grainier-the-better shot-in-the-livingroom video. Until a website shows up to give the music video a real web chance, and it’s so fitting that the first video I watch on tape.tv (a Berlin-based company) is Madonna’s Hung Up.

Tape.tv offers a stripped-down page, only the video image in the middle, otherwise black with a small logo. The image quality is good. There is advertising (that’s how it’s financed), but not as often as on traditional commercial TV (see the Pink screenshot below, the Madonna screenshot is atypical, where a product is displayed directly “around” the video). No user comments. For the time being the service is only available in Germany.

photo: tape.tv/Pink

Discovering tape.tv is not on the level of the 1985 MTV moment (on the web that would be Netscape’s browser or the Google search field). But it’s the first time in a long while that I have actually watched a music video with real concentration; giving the genre a second chance is itself an achievement.