“Dybe links”

Det er slett ikke uvanlig at bransje- og fagforeninger har akutt behov for å bli beskyttet mot seg selv. Så jeg står i fare for å begå brudd på en viktig presseetisk norm (“3.9: Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft”) når jeg nå omtaler en tildragelse i det merkelige landet Danmark. Der kjemper Danske Dagblades Forening fortsatt innbitt mot det de insisterer på å kalle “dybe links”, altså det alle andre i hele verden kaller “links”, “linker”, “lenker”, “hyperlenker” eller “pekere”. Peter Svarre, en blogger og derfor uhelbredelig avhengig av nettopp “links”, utstøter et primalskrik: AAAARRRRGH!. Men dette hjelper nok lite mot avisenes forening: “DDF’s holdning til gentagen og systematisk brug af dybe link til dagbladenes indhold i kommercielt øjemed er uændret,” sier dens sjefjurist. Og holdningen, den ble som vi vet hugget i stein i 2002.

OPPDATERING: Søren Storm Hansen er dypt illojal. Det er håp for Danmark likevel!

(Note: Saken er ikke helt ny, men går nå sin globale seiersgang takket være en utmerket sammenfatning på Global Voices.)