Google’s blind spot

Virginia Heffernan points to Google’s blind spot as a media company: they lack essential competence in the craft of editing. Her example is the disappointing presentation of the fantastic Life photo archive collection:

When Google first announced on its blog that the Life archive was up, it seemed like another Google good deed: rescuing the name of Life magazine and the glorious 20th-century tradition of still photojournalism. But Google has failed to recognize that it can’t publish content under its imprint without also creating content of some kind: smart, reported captions; new and good-looking slide-show software; interstitial material that connects disparate photos; robust thematic and topical organization. All this stuff is content, and it requires writers, reporters, designers and curators. Instead, the company’s curatorial imperative, as usual, is merely “make it available.”

Pressestøtte eller journalistikkstøtte?

Helge Øgrim ba om innspill til en kommentar om pressestøtten. Det er definitivt rett tid å diskutere den nå, men samtidig uhyre vanskelig å få en åpen debatt i gang. Paradoks? Ikke egentlig — det dreier seg om makt og egeninteresser. De som mottar pressestøtte ønsker å sitte stille i båten i frykt for å miste den, og regjeringen vet at det neppe er noe å vinne på å dra i gang en debatt med uvisst utfall. Kritikerne av pressestøtten har heller ikke vært særlig oppfinnsomme til nå med å komme opp med alternative modeller.

Derfor kommer et nytt initiativ fra Danmark i nøyaktig rett tid. Der har nettavisen MediaWatch dratt i gang en alternativ mediekommisjon, som kort og godt skal besvare to spørsmål: Hvorfor skal vi støtte mediene? Hvordan skal vi støtte mediene?

Så hvorfor ikke gjøre det samme i Norge? Istedenfor å sitte og vente og beklage seg over at Trond Giske ikke vil og at Mediebedriftene er fornøyd med status quo (eller bare vil øke beløpene innen dagens pressestøtteordninger), kan vel noen her gå sammen om et tilsvarende initiativ. Både mediefolk, medieforskere og politikere bør være med, som hos danskene, men i tillegg hadde det vært viktig å få med noen uavhengige bloggere og andre utenfor det etablerte mediepolitiske systemet.

Her er et par innspill — sikkert uferdige — til hvordan man kunne tenkt nytt om pressestøtte. Debatten bør starte uten et premiss om å ta støtten fra Dagsavisen & co. Da er det kanskje en sjanse for at alle aktører blir med. Altså innspillene:

  • Oppstartsstøtte: Det er i dag enklere enn noen gang å starte ny medievirksomhet. Den store utgiftsposten for nettmedier er lønn til redaksjonelle medarbeidere. “Presse”-støtte til nye nett-initiativer er derfor effektivt — den går nesten utelukkende til selve journalistikken. Man kan altså få mye ut av relativt beskjedne beløp i oppstartsstøtte. Støtten kan for eksempel gis for to år. Innen den tid bør man ha fått svar på om en nettvirksomhet vil klare å stå på egne ben økonomisk, ved hjelp av reklameinntekter eller annet. Slik får en også effektivt testet nye forretningsmodeller for journalistikk i dag — akkurat det som diskuteresheftig for tiden.
  • Prosjektstøtte: Her kan støtte gå til den enkelte journalist eller gruppe av journalister, som slik kjøpes fri til ambisiøse prosjekter — om det så er reportasjeserier, graveprosjekter, utvikling av nye konsepter innenfor datastøttet journalistikk… Det kunne knyttes ulike betingelser til støtten, som at resultatet skulle gjøres tilgjengelig for alle medier, eller at man hadde en forhåndsavtale med en redaksjon om publisering. Igjen ville altså støttebeløpet gå direkte inn i journalistisk produksjon.

Hvor mye penger burde stilles til disposisjon? Tja, den direkte produksjonsstøtten er i dag på rundt 300 millioner. Man ville få til mye med 10 prosent av dette.

Hvem skal stille med midlene? I Norge tenker vi gjerne automatisk på staten. Men det er absolutt ingenting i veien for at private aktører, organisasjoner og stiftelser kunne bidra — det ville vært ønskelig, spør du meg. Fritt Ord gjør jo mye allerede. Andre kan komme til.

(For ordens skyld: Formannen i den danske alternative mediekommisjonen er en venn av meg).

Privatliv og privatliv

Merete Mazzarella har et veldig godt poeng her, på slutten av en omtale av Wolfgang Sofskys bok “Verteidigung des Privaten: Eine Streitschrift”, som er kommet på engelsk:

Man kan gissa att allt fler går allt mer strategiskt tillväga, att de personliga uppgifter man väljer ut liknar den sedel av låg valör det sägs att man helst ska ha i fickan om man rör sig i New Yorks Central Park och kan lämna ifrån sig ifall man blir rånad – i hopp om att få behålla plånboken. Eller åtminstone klara livhanken. Man kan gissa att allt fler av oss numera har privatliv på två nivåer – ett för offentligt bruk och ett som verkligen är privat. Man får rentav hoppas att så är fallet.

Brekksak # 1: Vakker kvinne m/fluffy kattunger!

caulfield.jpg

Her har man blogget trøstig i vei i over fire år, uten å ta inn over seg den mest elementære barnelærdom fra nettavisproduksjon. Som det fremgår av Meland Konsernets evaluerings-ABC: vi må ha morsomme brekksaker, for pokker! Eller søte. Brekkpremieren på Undercurrent får man neppe brekninger av. Filmskuespiller Joan Caulfield poserer her for omslaget av magasinet McCall’s i september 1941. Bildet er hentet fra samlingen til George Eastman House, en av institusjonene som har lagt ut fotografier under Flickr Commons-prosjektet. Library of Congress er en annen institusjon som bidrar, og i en evalueringsrapport (pdf) de lagde etter å ha samlet erfaringer i noen måneder, framheves særlig hvordan Flickr-fellesskapet har tilført masse ny informasjon til bildene ved å kommentere og tagge dem (øøy, nå er du i gang igjen med et seriøst innlegg om digitalisering, kultur og så videre. Det var ikke meningen! Dette er en brekksak! Dessuten har du skrevet om dette prosjektet før — flere ganger! Desken). Oops. Jeg skal skjerpe meg, men bare litt mer fra konklusjonen først:

This project significantly increased the reach of Library content and demonstrated the many kinds of creative interactions that are possible when people can access collections within their own Web communities. The contribution of additional information to thousands of photographs was invaluable. Performance measures documented in this report illustrate how the project has been successful in achieving the objectives and desired outcomes of the Library’s strategic goals. The Flickr project increases awareness of the Library and its collections; sparks creative interaction with collections; provides LC staff with experience with social tagging and Web 2.0 community input; and provides leadership to cultural heritage and government communities.

Bildene under Flickr Commons er publisert med en spesiell opphavsrettsregel: “No known copyright restrictions”.

Genialt bloggkonsept…

…men veldig ambisiøst eller “krevende”, som en toppleder ville sagt:

En gruppblogg om de där lite större samhällsfrågorna som väntar runt hörnet men inte syns i debatten ännu.

Det dreier seg om svenske Skiften. De plukker fram noen gode eksempler på hva de mener med potensielle skifter: Obamas crowdfunding, rask utvikling innen kommersiell dna-analyse, killer robots (!).

Og den ble funnet hos en annen god svensk blogg, i oppsummeringen av Pirate Bay, dag 1.

Buttonholingen av John Olav Egeland

Buttonholing — å gripe tak i knapphullet til en annen person for å sikre seg hans udelte oppmerksomhet mens du framfører ditt synspunkt — er ikke vanlig praksis i dagens kaffebarer, men var det visst i Londons livlige kaffehus på 1700-tallet, et av arnestedene for det vi kaller den offentlige sfære. Det var Anders Brennas svar på John Olav Egelands Dagblad-kommentar om medieutviklingen som fikk meg til å tenke på dette. Brennas innlegg er i hvert fall det nærmeste jeg har sett noen komme virtuell buttonholing av papir-tradisjonalister. Men selv dette fikk altså ikke Egeland til å ta steget ut i den tidkrevende nettsamtalen (viser Brennas avslutningskommentar). En kan lure på hva som skal til for at papir- og nettverdenen skal møtes for godt. Det går fortsatt godt an å gjemme seg for kritikk.

Voluntary “subscription” made easy — the Solution?

Steve Outing has talked to the founder of a not-yet existing service that promises to channel money from users to news sites and blogs (yes, paying for content!). And he is very, very positive:

You have every reason to be skeptical that a company that hasn’t even released its product commercially — just a preview edition is available for viewing now — has the solution that no one else has figured out yet: how to get Internet users to pay for content. But when I learned about it from co-founder Cynthia Typaldos recently, her idea clicked for me. Could this be the missing link? I hear about a lot of new companies and ideas in my work, but seldom do I get tipped off to something in the works that I sense will be a game-changer.

So here’s the concept:

Think of it this way and you’ll understand the core concept behind Kachingle: Just as online users currently pay an Internet provider $30 or more a month for their computers to access the Internet, and perhaps a monthly fee for all the music they want from a service like Rhapsody, they’ll also pay a monthly fee for all the news and blog content on the Web. Only the last fee is voluntary, and it will be up to publishers to educate the public on the importance of paying for content online. … The next important point to grasp about the Kachingle model is that it allows individuals to financially support the online content providers that they like best. So if a newspaper wants to get paid for its content when a Web site visitor clicks through to one of its articles, it should ask that the visitor support the site via Kachingle.

Read the whole column for all the details.

To be or not to be Wilhelm

Fact-checking is easier than ever, but beware! Yesterday German tabloids printed with great pleasure the full name of the new German economy minister on the front page — irresistible, since his name comes in 16 parts (if you count in “von und zu”). Wait, turns out that should have been 15. An anonymous prankster now claims to have inserted the extra Wilhelm into the Wikipedia article about Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Joseph Sylvester Freiherr von und zu Guttenberg at just the right time. Here’s the crucial edit. So German journalists went to Wikipedia to research the new minister’s name, and you can figure out the rest. At least one wikipedian got suspicious and weeded out Wilhelm again fairly quickly, but, according to the prankster, then came the next twist: Since Spiegel Online and other sources had published stories with the false Wilhelm in it, the name could now be verified with reference to… Spiegel Online and other sources! And so Wilhelm made a comeback several hours later.

The prank illustrates the pitfalls of modern fact-checking and Wikipedia dependency flawlessly. File under media literacy courses and journalism school/research.

UPDATE: Zeit Online has an interview with Mr. Anonymous.

Rivva and live filtering

German site Rivva comes close to a concept I’ve been looking for: a place to find the results of the live “editorial” process that goes on when bloggers write and debate each others posts and current media stories. And importantly, a service that is not exclusively oriented towards tech topics. A Techmeme for the German blogosphere, as the slogan goes, but with sections for politics, business, media etc. The usefulness of Rivva depends both on its algorithms and the quality of the German blogosphere, of course. But as first impressions go, this is good. Have a look at the (ironically termed?) Leitmedien page, that shows which sites or blogs most often deliver top stories.

Bibliotekers erfaringer med Facebook, blogg, wiki…

Til en artikkel jeg skal skrive for Bok og Bibliotek er jeg på jakt etter tips om biblioteker som har skaffet seg erfaringer — gode eller dårlige — med “2.0-verktøy” som blogger, wikier, sosiale nettverkstjenester og så videre. Har innsatsen lønt seg, for eksempel i form av mer folksomme bibliotekslokaler, eller på andre måter? Her tenker jeg altså mest på folkebibliotekene rundt om i det ganske land og mindre på det aktive miljøet som blogg-drøfter bibliotekets framtid — det kjenner jeg bedre til fra før. Noen som vet om eksempler?