Brekksak # 4: Jeg forbanner Leeds United!

Fotballtrenergeniet Brian Clough varte 44 dager som manager i Leeds United. Romanen “The Damned Utd” av David Peace bruker frontkollisjonen mellom Clough og de arrogante, suksessmette Leeds-spillerne som råstoff, og resultatet er et av de mest intense stykkene litteratur jeg har lest de siste årene (forvent ikke at alle historiske fakta stemmer, Clough-familien har ikke vært særlig glade for boken). Denne uken har filmatiseringen premiere på britiske kinoer. Jeg er litt skeptisk til valget av Michael Sheen i hovedrollen — jeg mener, kan en som har spilt Tony Blair og ser litt spinkel og snill ut klare å spille den besatte Brian Clough? Og hva vil filmen si om det gåtefulle, nesten suicidale valget Clough tok da han aksepterte jobben? Hva er det Peace lar ham si om Leeds og Elland Road helt i begynnelsen av boken: “Hateful, hateful place; spiteful, spiteful place…” (Du lurer ikke oss med den tittelen. Alle vet at du er en fanatisk Leeds-fan. Bedre lykke neste gang. Desken).

Løsninger på fildelingsknuten

SV-landsmøtet tok i helgen følgende formulering inn i arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode:

SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes. Slik fildeling må likevel ikke skje i strid med åndsverksloven bestemmelser.

Til forrige ukes Mandag Morgen skrev jeg en artikkel der jeg prøvde å gå i detalj om ulike forslag til løsning på konflikten mellom nettbrukere og kulturindustrien (pdf) — særlig forslaget om en bredbåndsavgift. Varianter av dette forslaget har sirkulert i flere år, og det må være noe slikt SVs forslagsstillere har hatt i tankene, selv om de ikke har sagt det helt presist (se Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen om temaet). Det er sikkert politisk smart å holde det ganske åpent — det viktigste signalet fra SV er at de viser vilje til å diskutere og utrede nye løsninger på dette feltet. Debatten haster, fordi alternativene til konstruktive løsninger begynner å bli ganske skremmende.

Det er for øvrig et ganske stort oppsamlet behov for kulturpolitiske grep for ikke å komme for langt bakpå i den digitale epoken — pressestøtten er et annet eksempel.

Internetts frihet skal tøyles

I det siste har tegnene blitt flere og flere, tydeligere og tydeligere: Myndigheter, bransjer og institusjoner vil ikke lenger akseptere den økte friheten internett har ført med seg. Friheten utfordrer forretningsmodeller og meningsmonopoler, og det begynner å bli veldig ubehagelig. Merk at jeg snakker om vestlige, demokratiske samfunn; autoritære stater venter en dette av, og de har her vist vei. I litt tilfeldig rekkefølge, her er noen av tegnene jeg har notert meg:

  • Utestengelse av nettbrukere: Den franske nasjonalforsamlingen kan i begynnelsen av april vedta det som er kjent som, vekselvis, “graduate response”, “Three strikes and you’re out” eller “digital dødsstraff”. Senatet i Frankrike har allerede vedtatt loven med stort flertall, men det skal være større motstand i underhuset. Loven går altså ut på å straffe nettbrukere som tas i ulovlig fildeling. Du skal få to skriftlige advarsler før nettforbindelsen kuttes. Franske nettaktivister mobiliserer mot loven før den avgjørende avstemningen. Den samme loven har vært forsøkt brakt inn i EU-sammenheng flere ganger det siste året, men den er foreløpig blitt stoppet, blant annet etter mot-lobbyisme fra borgerrettighetsforkjempere.
  • Strengere kontroll over blogging, nettytringer: I fjor kom en EU-parlamentariker fra Estland med et ganske forvirret forslag om å regulere blogger. Bloggernes stilling skulle “klargjøres”, noe som ble tolket som at bloggere skulle registreres. Altså slutt på å kunne ytre seg anonymt. Forslaget møtte sterk motstand da det ble kjent, og ble droppet i den videre behandlingen i EU-parlamentet. Men det dukker stadig opp liknende tanker i ulike land. I Tyskland har mediepolitikeren Martin Stadelmaier nylig gitt uttrykk for at det i framtiden ikke bør være noen anonyme ytringer på internett lenger. I Italia er det fremsatt flere forslag i denne retning, noe som ble kjent for mange via BoingBoing for noen dager siden. “Räkna kallt med att liknande förslag åter kommer att komma upp i EU”, skriver Henrik Alexandersson.

Skal man tegne det virkelig store bildet, hører også datalagring og overvåkning med. Spørsmålet om utestengelse av nettbrukere er for øvrig bare et aspekt av et i seg selv veldig stort konfliktfelt, kollisjonen mellom kulturindustrien og nettbrukerne. Mer om det en annen gang.

Nettet har allerede inntatt en sentral plass som kommunikasjonsplattform og webben vil antakelig før eller senere også bli regnet som det viktigste mediet for kritikk og debatt. Nettopp derfor er disse tegnene så bekymringsfulle. Det virker som det er en mangel på prinsipiell tenkning hos mange beslutningstakere når det kommer til temaer som har med internett å gjøre. Der man ser pirater burde man også kunne se innovasjon, og skille mellom enkle lovbrudd og genuin nyskaping. Der man ser forsøpling burde man også kunne se utvidelse av det jeg vil kalle produktiv ytringsfrihet, og skille mellom stil og innhold (mye av kritikken av kommentarfelt og blogger kommer fordi man ikke evner å se bortenfor en uvant språkføring eller stilvalg).

Nå finnes det en løs koalisjon av interessegrupper og skribenter som arbeider mot tiltak som digital dødsstraff og blogger-registrering. I Frankrike er det grupper som La Quadrature du Net, i Tyskland et miljø som blant annet kommer til orde i bloggen Netzpolitik, i Sverige kjenner vi protestene mot FRA-loven. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om disse gruppene er sterke nok og profesjonelle nok i sitt PR- og lobbyarbeid til at de klarer å vinne fram på lang sikt.

Les mer:

Dagens Nyheter

Bente Kalsnes

Jan Omdahl

Henrik Alexandersson

Rebecca MacKinnon

Back to the roots

The Altpapier column has been resurrected, so the hopeful rumours turned out to be true. The new host is the news site dnews.de, based on the concept behind a Dutch site, nu.nl. According to the Tagesspiegel, nu.nl has been successful by bringing short news stories for readers who want to inform themselves quickly about what’s going on… Wait: wasn’t that more or less the concept behind Nettavisen and Netzeitung circa 10-14 years ago? Anyway: a very warm welcome back to the newspaper-dissecters!

The revolution itself

Clay Shirky on media technology revolutions, especially the current one:

Journalism has always been subsidized. Sometimes it’s been Wal-Mart and the kid with the bike. Sometimes it’s been Richard Mellon Scaife. Increasingly, it’s you and me, donating our time. The list of models that are obviously working today, like Consumer Reports and NPR, like ProPublica and WikiLeaks, can’t be expanded to cover any general case, but then nothing is going to cover the general case. Society doesn’t need newspapers. What we need is journalism. For a century, the imperatives to strengthen journalism and to strengthen newspapers have been so tightly wound as to be indistinguishable. That’s been a fine accident to have, but when that accident stops, as it is stopping before our eyes, we’re going to need lots of other ways to strengthen journalism instead. When we shift our attention from ‘save newspapers’ to ‘save society’, the imperative changes from ‘preserve the current institutions’ to ‘do whatever works.’ And what works today isn’t the same as what used to work.

A warning on the Web’s birthday

A warning from Tim Berners-Lee today, on the Web’s 20th birthday (or is the birthday tomorrow, March 13? Anyway). Deep packet inspection is the electronic equivalent of opening people’s mail:

…What is at stake is the integrity of the internet as a communications medium…. Clearly we must not interfere with the internet, and we must not snoop on the internet. If we snoop on clicks and data, we can find out a lot more information about people than if we listen to their conversations.

Berners-Lee is speaking at Cern tomorrow, it will be webcast (via Børge).