Internetts frihet skal tøyles

I det siste har tegnene blitt flere og flere, tydeligere og tydeligere: Myndigheter, bransjer og institusjoner vil ikke lenger akseptere den økte friheten internett har ført med seg. Friheten utfordrer forretningsmodeller og meningsmonopoler, og det begynner å bli veldig ubehagelig. Merk at jeg snakker om vestlige, demokratiske samfunn; autoritære stater venter en dette av, og de har her vist vei. I litt tilfeldig rekkefølge, her er noen av tegnene jeg har notert meg:

 • Utestengelse av nettbrukere: Den franske nasjonalforsamlingen kan i begynnelsen av april vedta det som er kjent som, vekselvis, “graduate response”, “Three strikes and you’re out” eller “digital dødsstraff”. Senatet i Frankrike har allerede vedtatt loven med stort flertall, men det skal være større motstand i underhuset. Loven går altså ut på å straffe nettbrukere som tas i ulovlig fildeling. Du skal få to skriftlige advarsler før nettforbindelsen kuttes. Franske nettaktivister mobiliserer mot loven før den avgjørende avstemningen. Den samme loven har vært forsøkt brakt inn i EU-sammenheng flere ganger det siste året, men den er foreløpig blitt stoppet, blant annet etter mot-lobbyisme fra borgerrettighetsforkjempere.
 • Strengere kontroll over blogging, nettytringer: I fjor kom en EU-parlamentariker fra Estland med et ganske forvirret forslag om å regulere blogger. Bloggernes stilling skulle “klargjøres”, noe som ble tolket som at bloggere skulle registreres. Altså slutt på å kunne ytre seg anonymt. Forslaget møtte sterk motstand da det ble kjent, og ble droppet i den videre behandlingen i EU-parlamentet. Men det dukker stadig opp liknende tanker i ulike land. I Tyskland har mediepolitikeren Martin Stadelmaier nylig gitt uttrykk for at det i framtiden ikke bør være noen anonyme ytringer på internett lenger. I Italia er det fremsatt flere forslag i denne retning, noe som ble kjent for mange via BoingBoing for noen dager siden. “Räkna kallt med att liknande förslag åter kommer att komma upp i EU”, skriver Henrik Alexandersson.

Skal man tegne det virkelig store bildet, hører også datalagring og overvåkning med. Spørsmålet om utestengelse av nettbrukere er for øvrig bare et aspekt av et i seg selv veldig stort konfliktfelt, kollisjonen mellom kulturindustrien og nettbrukerne. Mer om det en annen gang.

Nettet har allerede inntatt en sentral plass som kommunikasjonsplattform og webben vil antakelig før eller senere også bli regnet som det viktigste mediet for kritikk og debatt. Nettopp derfor er disse tegnene så bekymringsfulle. Det virker som det er en mangel på prinsipiell tenkning hos mange beslutningstakere når det kommer til temaer som har med internett å gjøre. Der man ser pirater burde man også kunne se innovasjon, og skille mellom enkle lovbrudd og genuin nyskaping. Der man ser forsøpling burde man også kunne se utvidelse av det jeg vil kalle produktiv ytringsfrihet, og skille mellom stil og innhold (mye av kritikken av kommentarfelt og blogger kommer fordi man ikke evner å se bortenfor en uvant språkføring eller stilvalg).

Nå finnes det en løs koalisjon av interessegrupper og skribenter som arbeider mot tiltak som digital dødsstraff og blogger-registrering. I Frankrike er det grupper som La Quadrature du Net, i Tyskland et miljø som blant annet kommer til orde i bloggen Netzpolitik, i Sverige kjenner vi protestene mot FRA-loven. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om disse gruppene er sterke nok og profesjonelle nok i sitt PR- og lobbyarbeid til at de klarer å vinne fram på lang sikt.

Les mer:

Dagens Nyheter

Bente Kalsnes

Jan Omdahl

Henrik Alexandersson

Rebecca MacKinnon

3 thoughts on “Internetts frihet skal tøyles

 1. Viktige observasjoner du gjør Olav Anders. Det er bra du skriver om dette, vi trenger å øke bevisstheten omkring disse spørsmålene nå.

  I nedgangstider svekkes ofte individets stilling, og totalitære krefter får momentum. Som Hans Jørgen Lysglimt påpeker er det behov for en motstandsbevegelse, grupper av mennesker som på ulike måter protesterer når politikere og andre tar til orde for løsninger som svekker friheten og den politiske innflytelsen til enkeltmennesket (http://www.youtube.com/watch?v=c8ngWJo3U4Y).

  Det er snakk om en trend som du er inne på. Det er med andre ord ikke en enkelt “fiende” vi bør rette skytset mot. Vi bør være observante og tenke prinsippielt, og ikke godta noen form for svekkelse av ytringsfriheten eller andre demokratiske grunnprinsipper – uansett om det er den sittende regjering, opposisjonen, EU, FN, eller egen arbeidgiver som står bak.

  Alle angrepene på ytringsfriheten og demokratiet vi kan forvente i nedgangstider vil selvfølgelig bli presentert som noe godt, tiltak for å bedre sikkerhet eller fremme toleranse feks. Igjen, vi må tenke prinsippielt slik at vi oppdager med en gang når våre rettigheter blir forsøkt svekket, og får tid til å organisere underskriftskampansjer, bloggaksjoner, gatedemonstrasjoner osv for å tvinge til retrett de som vil innføre tiltak som reduserer vår frihet som enkeltmennesker.

 2. Takk for det. Jeg føler behov for å legge til noe om anonyme ytringer, siden du undertegner med “anonym”. Det er et viktig prinsipp å kjempe for at vi må beholde muligheten for anonyme ytringer. En kan bare tenke på varslere. Men i de aller fleste tilfeller, i vanlig, åpen debatt, er det en klar fordel at folk diskuterer under eget navn. Det skaper mer tillit og er mest redelig. Jeg mener erfaringene fra de siste årene viser at det gir en bedre debatt. Så jeg oppfordrer deg og andre som kommenterer her om å bruke fullt navn, selv om jeg ikke vil sette det som noe krav (og hvis det først skal være anonymt, hva med noe mer fantasifullt enn “anonym”? :-))

 3. Takk for svar. :) Sett på bakgrunn av hvor sterke krefter som ønsker anonymiteten til livs, ser jeg på det som et poeng å bruke nettopp “anonym” tritt og ofte. Men siden du gir uttrykk for at du foretrekker et mer originalt nick, skal jeg forsøke å huske å bruke det hvis jeg kommenterer her ved en senere anledning.

Comments are closed.