Løsninger på fildelingsknuten

SV-landsmøtet tok i helgen følgende formulering inn i arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode:

SV vil utrede muligheten for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk utført av privatpersoner lovlig, i kombinasjon med en lisensavgiftsløsning for betaling til rettighetshaverne. På sikt bør også andre medietyper utredes. Slik fildeling må likevel ikke skje i strid med åndsverksloven bestemmelser.

Til forrige ukes Mandag Morgen skrev jeg en artikkel der jeg prøvde å gå i detalj om ulike forslag til løsning på konflikten mellom nettbrukere og kulturindustrien (pdf) — særlig forslaget om en bredbåndsavgift. Varianter av dette forslaget har sirkulert i flere år, og det må være noe slikt SVs forslagsstillere har hatt i tankene, selv om de ikke har sagt det helt presist (se Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen om temaet). Det er sikkert politisk smart å holde det ganske åpent — det viktigste signalet fra SV er at de viser vilje til å diskutere og utrede nye løsninger på dette feltet. Debatten haster, fordi alternativene til konstruktive løsninger begynner å bli ganske skremmende.

Det er for øvrig et ganske stort oppsamlet behov for kulturpolitiske grep for ikke å komme for langt bakpå i den digitale epoken — pressestøtten er et annet eksempel.

2 thoughts on “Løsninger på fildelingsknuten

  1. Et politisk stykke håndtverk uten konsekvens, og et vedtak formulert slik at det tilfører absolutt intet nytt.

    Det er mulig å distribuere musikk i dag mot lisensbetaling, så her er intet nytt. SV sier ingenting om hvem som skal betale, og det er vel det geniale.

    ….andre medietyper enn hva?

    ….og uansett vil loven bestå…

    M.A.O. intet nytt!

  2. Der synes jeg du er litt for kjapp. Politikere som ikke ønsker endring vil ofte passe seg vel for å sette i gang en utredning med åpen konklusjon. Derfor er det faktisk interessant at SV vil dette. Mht medietyper: her mener de vel andre medietyper enn musikkfiler, altså film, lydbøker, ebøker, egentlig alt som deles i fildelingsnettverkene.

Comments are closed.