En evighet for en kulturminister

Er det ikke noe som heter at et døgn er lang tid i politikken? Et halvår må da være en liten evighet. Da jeg spurte Trond Giske i oktober 2008 om det var aktuelt med en bred gjennomgang av pressestøtten (alle ordningene, inkludert momsfritak), var svaret nei (pdf). Grunntrekkene i dagens system var gode, det var ikke noe behov for å ha gjennomgang av hele systemet. Foranledningen til spørsmålet var at seks av ti redaktører mente det var nødvendig med en slik utredning (den forrige brede pressepolitiske utredningen var i 2000, og det har som kjent skjedd enkelte ting i mediebransjen siden). Men det var dette med evigheten. Denne uken proklamerte altså Giske at det straks kommer en mediekommisjon som skal “gå gjennom rammene for mediestøtten”, som Giske sa. Dette er nødvendig, for “politikken for pressestøtte ble utformet i en annen tid”. Nøyaktig det samme (svært lite originale) argumentet jeg forsøkte meg med i intervjuet i fjor. Det kunne vært interessant å vite den politiske begrunnelsen for denne endringen i virkelighetsforståelse, for en analytisk begrunnelse er vanskelig å se. Atskillig mer visjonært og nyttig hadde det nok vært å nedsette en slik kommisjon for to-tre år siden, så hadde man kanskje rukket å komme i forkant av noen av endringene som nå ryster bransjen. Så begrunnelsen må være politisk, og man har jo valgkampargumentet — regjeringen lanserer det ene utspillet etter det andre nå før sommeren, og har kanskje lært av den forrige regjeringens feil (den “brukte opp” de “gode” sakene sine for tidlig). Men er egentlig pressestøtteutredning noe særlig å komme trekkende med i valgkampen?

Uansett, det er bra at kommisjonen endelig kommer, men mandatet blir enda viktigere. Undercurrent utsetter ferien i åndeløs spenning og resirkulerer i mellomtiden vårt eget forslag.

Iran: We have hypernews, need cool analysis

irantwit.jpg

Iran is moving fast, the best source for breaking news right now is Twitter, but don’t forget to be a brilliant analyst at the same time!:

There’s plenty of misinformation out there, like rumors that Ahmadinejad is going to stage an assassination attempt, so we need to be careful about how we judge the information. If we’re a savvy analyst, we need to be careful about the weight we attach to photographs and video accounts. They’re the most immediate and emotionally powerful, but they can distort our understanding of the situation, particularly of about the importance of specific developments.

Every major news story these days has its own user-driven information logic, Iran is no exception. The realtime criticism of CNN’s coverage is a good example. Now we debate the news judgement of the media as it happens, and this opinion exchange again influences the news coverage and maybe even events. Some news media have been good at reflecting this shift via their news blogs, a format that turns out to be very useful:

NYT/The Lede

Guardian News Blog

HuffPo

(Thanks to Etterretninger for alerting me of the story — late, while doing other things!).

“…en forutsetning for demokrati…”

hadopi-mortuaire.jpg

Den franske forfatningsdomstolen har funnet graverende feil ved HADOPI, som er Sarkozys “3 strikes and you’re out”-lov, også kjent som digital dødsstraff. Derfor suspenderte domstolen i dag loven, og begrunnelsen må være pinlig lesning for presidenten, partiet hans og flertallet som vedtok den:

Freedom of expression and communication is all the more valuable that its exercise is a prerequisite for democracy and one of the guarantees of respect for other rights and freedoms and that attacks on the exercise of this freedom must be necessary, appropriate and proportionate to the aim pursued.

Altså en president og regjering som legger stor prestisje i å lansere inngrep i ytringsfrihet og friheten til å kommunisere som ikke er proporsjonale med formålet, og i tillegg ser bort fra grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper — akkurat det motstanderne har hevdet hele tiden. Ikke rart La Quadrature du Net feirer i dag.

Den fantastiske Anaïs er allerede i gang med å oversette kommentarene og oppsummere debatten etter kjennelsen. En jussprofessors ord:

Domstolens motivering är särskilt allvarlig, betonar Rousseau, eftersom den anklagar regeringen för att ha missförstått maktdelningsprincipen och den princip som fastslår att en anklagad är oskyldig tills motsatsen bevisats – samt begreppet yttrandefrihet.

Relatert og viktig: Europarådet har denne uken slått fast at tilgang til internett er en grunnleggende rettighet.

OPPDATERING I: Sarkozy prøver å redde stumpene.

OPPDATERING II: Jan Omdahl bringer inn HADOPI i kommentar om datalagring, fildelerjakt og overvåkning.

Nye modeller i anmarsj

Journalisten skriver (via WSJ) om nystartede True/Slant, som er en slags redaksjonell overbygning for et større antall individuelle journalister og skribenter. I konseptet inngår blant annet deling av annonseinntekter. Definitivt en interessant modell som jeg vel egentlig har gått og ventet på at noen ville prøve ut. Spørsmålet blir om summen av alle delene blir attraktiv nok for mange nok (eller de “riktige”) til at annonseinntektene blir substansielle. Står det en redaksjon bak som inviterer skribentene slik at man i hvert fall tenker helhet i selve utvalget av “humankapitalen”?

Et annet modellforsøk som har holdt på lenger og fått resultater er Pulitzer Center. Her dreier det seg om en ny måte å finansiere og organisere kostnadskrevende utenriksjournalistikk på, igjen med frilanseren som utøver:

The center is one of the leading proponents for the journalist-as-entrepreneur model. Free-lancers commissioned by the center receive only a travel stipend; but the center then works with the journalists to find multiple platforms and venues for their work.

Pulitzer-senteret ser faktisk det enkelte prosjektet som en kampanje, hvor det dreier seg om å skape oppmerksomhet om et viktig, men neglisjert tema. Frilanseren som får gjennom sitt prosjekt forfølger det intensivt også etter publisering, forteller lederen for senteret:

The heart of our work is travel support to journalists, getting them out in the field, but we differ from other funding sources in that we seek out journalists who embrace our model and are willing to work closely with Pulitzer to maximize the impact of their work. The commissions we make come with a host of requirements – all the information you see on our “project pages,” multiple print and photo/video blogs from the field, the creation of audio slide shows to complement the work, entries on Wikipedia, at least one article for our partners at Global Post. For many of our journalists, the blogs and audio slideshows they create for us are their first experience with either – and almost without exception they’ve found it rewarding and highly useful in terms of promoting the work.

Også verdt å notere: 180 amerikanske stiftelser har gitt til sammen 128 millioner dollar i støtte til journalistiske prosjekter siden 2005. Se database og verktøykasse.

The photojournalist’s mind

Extraordinary: The four photographers who captured the “Tank Man” on Tiananmen Square 20 years ago tell their individual stories of the event. An afterthought from Charlie Cole about the man with the bags — who remains unidentified, his destiny unknown:

I think his action captured peoples’ hearts everywhere, and when the moment came, his character defined the moment, rather than the moment defining him. He made the image. I was just one of the photographers. And I felt honored to be there.

Cole reflects further:

In my opinion, it is regretful that this image alone has become the iconic “mother” of the Tiananmen tragedy. This tends to overshadow all the other tremendous work that other photographers did up to and during the crackdown. Some journalists were killed during this coverage and almost all risked being shot at one time or another. (…) and we should not be lured into a simplistic, one-shot view of this amazingly complex event.

The photojournalist’s dilemma?

The event was also recorded on video; the moving pictures provide context and answers to some questions remaining after seeing the still images.

Surprise! Scoops sell papers!

When your exclusive story can be quoted by all other media online seconds after you have published it, it no longer pays to invest in good journalism. Some say. Even government ministers. I have never understood that argument. If you consistently can produce good, exclusive, intriguing, appealing journalism, the audience will recognize it and reward you. A piece of evidence from Britain:

One of the most interesting aspects of the scandal is the revelation that old-fashioned scoops can still sell papers. Many publishers have assumed that in the Internet era, “exclusives” stay that way for about three seconds, so they are not worth pursuing. Instead, they have shifted the emphasis of their papers toward analysis or opinion. But The Telegraph’s exclusives, serialized like popular 19th century novels, have made a big difference at the newsstand. According to unaudited industry figures, The Daily Telegraph sold a cumulative total of about 900,000 additional copies in the first two weeks of its reports. On some days, its circulation jumped more than 10 percent from the official April level of about 818,000.