Nettets eget litteraturhus, eller hvordan jeg ble dratt inn i bokelskere.no

Det er ikke lenger så lett å huske hvordan man hørte om noe nytt for første gang. Var det på Twitter, i en blogg, en nettavis, et tips på e-post — eller kanskje til og med over den urgamle eteren? Uansett. For noen uker siden begynte jungeltelegrafen å knitre om Bokelskere.no. Et kjapt klikk fortalte meg at Bokelskere.no hadde mye til felles med en annen brukerdrevet tjeneste jeg alt hadde erfaring med — goodreads.com.

Goodreads er et av disse sympatiske nettstedene hvor du etter hvert likevel tilbringer mindre og mindre tid. Det er ikke noe galt med oppbygning og funksjonalitet — her gjøres det meste riktig. Men for en litteraturinteressert nordmann er det en avgjørende ulempe: Språket. Diskusjonene er en viktig del av et sosialt nettsted. Å diskutere litteratur på halvgodt engelsk — nei. Å få noe ut av dette vil kreve en for stor tidsinvestering.

Derfor er det allerede fordel Bokelskere.no når jeg begynner min egen beta-testing. Hvordan tar nettstedet imot en ny bruker? Tross alt skal det få meg til å registrere meg, et hinder man ikke skal undervurdere. Bokelskere.no gjør det lett for meg, for slik begynner introduksjonsteksten:

Fordi hodet ditt koker. Fordi du har lest en roman, fordi du har lest en diktsamling, fordi du har lest en kokebok om asiatiske retter. Og nå har du vann i munnen. Du vil dele det med noen.

Continue reading

Store Norske Kunnskapsbase

Vi ser oss blind på leksikonformen. En kunnskapsbase ser i dag annerledes ut.

Begrepet “nasjonal kunnskapsbase” er blitt kodeordet for “La Store Norske leve”. Det brukes av de som arbeider for at Kulturdepartementet eller andre offentlige aktører skal finansiere videre drift av Store Norske Leksikon (SNL).

Bruken av kunnskapsbasebegrepet i SNL-debatten er ureflektert. I realiteten har diskusjonen bare dreid seg om å bevare den tradisjonelle leksikonmodellen. De som vil at det offentlige skal redde SNL har ikke presentert noen oppdatert visjon om hvordan en kunnskapsbase faktisk bør utformes og fungere i dag. De vil videreføre SNL.no omtrent slik nettstedet i dag fremstår.

Men det gir bare mening å drive SNL videre hvis det tilpasses vår tids produksjons- og distribusjonsmåte for kunnskap. Kort sagt: En kunnskapsbase må i dag fungere i samsvar med verdensvevens logikk, ikke kjempe mot den.

Continue reading

“Goethe” and the WikiLeaks pact

John le Carrés “The Russia House” revolves around documents written by “Goethe”, a Soviet scientist deeply involved in the empire’s nuclear weapons programmes. By having the documents published in the West, “Goethe” aims to tell the truth about the deteriorating Soviet capabilities in the perestroika days of the late 1980s. Truth and transparency will translate into real peace, he thinks. The documents come into the hands of the British authorities, however, and publishing them proves more than difficult.

Today, it is more than likely that a new “Goethe” would submit the documents to WikiLeaks instead of contacting a book publisher or media organization. The recent strange and consequential case involving the arrest of Bradley Manning and his alleged involvement with leaking the Iraq helicopter attack video which was published by WikiLeaks demonstrates the potential of such a global whistleblower site, though we do not know all the details of Manning’s actions yet.

In April, I heard Daniel Schmitt of WikiLeaks present the concept and thinking behind the site at a conference in Berlin. WikiLeaks will factcheck all submitted material thoroughly in a verification process where they can draw on more than 1000 anonymous experts in different fields. If they conclude it is genuine and of public importance, it will be published — and crucially, all the material a source has sent in will be published, not only edited excerpts. This principle sets WikiLeaks apart and constitutes much of its appeal. A new “Goethe” would not have experienced the same as Daniel Ellsberg did with the Pentagon Papers — indeed, Ellsberg has said that today, he would have posted them on the internet.

Continue reading