Få grafikkjobben gjort med Datawrapper

Presentasjonen av tallmateriale på nett har lenge vært lite tilfredsstillende, både sett fra en journalists og en brukers synsvinkel. Kort sagt: I nettjournalistikkens to første tiår har regelen vært at tall og data enten bare ramses opp i teksten, eller de presenteres som bildefiler. Ingen av disse variantene kommer i nærheten av potensialet som ligger i interaktiv visualisering.

Én løsning på dette er å lage originale, gjennomarbeidede og vakre interaktive løsninger for datapresentasjon. Jeg skal være den første til å applaudere medier og publisister som investerer det som trengs til et slikt løft (se: New York Times), men de færreste redaksjoner er i dag villige eller i stand til å sette av så store ressurser.

Det har med andre ord lenge vært et gap mellom “ingen interaktiv grafikk” og “ambisiøs, dyr interaktiv grafikk”, og det er her Datawrapper kommer inn. Verktøyet er gratis og forkorter veien fra tallmaterialet til ferdig interaktiv grafikk til noen få arbeidssteg:

  • Klargjøre/rydde i dataene i et regneark
  • Kopiere dataene inn i Datawrapper
  • Velge type presentasjon (kakediagram, stolpediagram osv)
  • Justere farger, skala, beskrive dataene
  • Publisere grafikken til Datawrappers server
  • Kopiere inn en iframe-kodesnutt i publiseringsverktøyet ditt
  • Din interaktive grafikk er ferdig

Her er et eksempel på en grafikk jeg har laget med Datawrapper (se mange flere eksempler i nettmagasinet Energi og Klima).

Verktøyet utvikles videre fortløpende. Nylig ble det utvidet med funksjonalitet for å lage enkle kart, også det noe som har vært sårt savnet.

Suksessen taler for seg og viser at Datawrapper fyller et stort behov. I 2013 var antall visninger av grafikk 45 millioner, opp fra 2,5 millioner i 2012. Grafikk laget med Datawrapper har begynt å dukke opp i store medier som Washington Post, Spiegel og Guardian, så det er ikke bare de små aktørene som har nytte av det.

Mer bruk av interaktiv grafikk gjør artiklene mer interessante, men det har også en meget nyttig indirekte effekt. Det tvinger en til å fremheve et aspekt ved dataene, og dermed til å forholde seg mer kritisk til dem. Ved oppramsing av tall i en tekst kan mønstre skjules, i visualisert form blir de tydelige.

Datawrapper ble lansert i 2011 og er utviklet for tyske mediers organisasjon for etterutdanning (ABZV). Koden er åpen, og proffe brukere kan installere og kjøre Datawrapper på sin egen server.

Først publisert på Fakta først-bloggen.