Journalistikk med lang holdbarhet

(Først publisert i Vox Publica 30. april 2014).

Levende temasider et nytt skritt på veien mot en genuin nettjournalistikk.

Vox Publica har over 1400 artikler i arkivet. Vi er overbevist om at mange av dem inneholder kunnskap som har lang levetid. De kan med andre ord komme til nytte for stadig nye lesere.

I en nettpublikasjon er alt som ligger i arkivet i prinsippet akkurat like tilgjengelig som de dagsaktuelle artiklene. I likhet med alle andre har vi gjort lite ut av mulighetene dette skaper. Til nå. For her kommer Vox Publicas nye levende temasider, der relevant materiale fra eksterne data- og innholdskilder knyttes automatisk til våre egne artikler.

Vi har nå over 800 slike temasider – om personer, institusjoner, land, begreper med mer. Et lite utvalg gode eksempler: ytringsfrihet, Camilla Collett, Kina.

Temaside om Kina.

Temaside om Kina.

Kildene vi bruker i dag er: Digitalt Museum/Norvegiana, Store norske leksikon, Wikipedia, Virksomme ord. Vi ser for oss å utvide med flere kilder etter hvert.

Et API må til

Teknisk fungerer løsningen slik: Innholdet blir hentet via programmeringsgrensesnittet (søke-API) til de respektive tilbyderne. Navnet på temaet for hver side blir brukt som søkestreng, og API-ene returnerer resultatene i XML- eller JSON-format. De relevante delene av søkeresultatet blir hentet ut og formatert. I de tilfellene hvor et API ikke returnerer noen relevante resultater, vises ikke noe fra denne kilden.

Vi er altså avhengig av at innholdskildene tilbyr et API (for å bedre tilgangen til Virksomme ord, en database over politiske taler i Norge, har vi nylig selv dokumentert basens API).

Selve temaene er ganske enkelt “tags” eller stikkord som vi tilordner hver artikkel. Her har vi for øvrig en jobb å gjøre med å “tagge” eldre artikler i arkivet. Publiseringsverktøyet WordPress innførte støtte for stikkord først noen år etter vår lansering i 2006.

“Pakke inn fisk”-myten for fall

Temasidene er vår variant av det som til vår store glede er i ferd med å bli en nettjournalistisk trend – forklarende journalistikk.

Både journalister og publikum er vant til å tenke at gårsdagens nyheter i beste fall er egnet til å pakke inn fisk i. 20 år etter nettjournalistikkens fødsel er det på høy tid å kvitte seg med denne forestillingen.

Antakelig har mediefolk alltid overvurdert attraktiviteten av nyhetspoenget og undervurdert nytten publikum har av fakta- og kontekstinformasjon. Spørsmålet “Hva dreier saken seg om?” har hatt små sjanser mot “Hva er aller siste nytt i saken?”. De forklarende setningene som likevel ofte er nødvendige for at mange lesere får mening ut av nyheten, har gjerne blitt plassert et godt stykke ned i teksten eller til nød i stikkordspregede faktabokser.

Noen redaksjoner har jobbet seriøst med strukturerte fakta og kontekst en stund. I Tyskland kobler Spiegel egne artikler med bl.a. leksikondata. New York Times prøvde seg med oppsummerende artikler skrevet spesielt for temasidene. Guardian har både laget temasider og åpnet sitt eget arkiv for eksterne utviklere via et åpent API.

Forklarende journalistikk på moten

I USA har flere mye omtalte nyetableringer i det siste sørget for mer dynamikk rundt den forklarende journalistikken (og sågar påstander om en “wonk”-boble). Journalisten Ezra Klein forlot Washington Post for å starte Vox, et nettsted som tilbyr vel så mye forklaring som nyhet. Redaksjonen produserer til og med egne kortfattede faktapakker i form av “kortstokker” om utvalgte temaer (les og lær om El Niño eller Obamacare).

Også FiveThirtyEight, startet av Nate Silver, legger stor vekt på fakta, kontekst og analyse. Silver ble berømt for å ha spådd resultatet av presidentvalget i alle USAs delstater i 2012. New York Times har kontret med sin egen variant Upshot.

En måte å se utviklingen på er å skille mellom “flow” og “stock”, mener Adam Tinworth. Flow er de løpende nyhetssakene, stock er informasjon med lengre holdbarhet. I formater som papiravisen og radio og TV har vektleggingen av ferskvareinformasjon framfor informasjon med holdbarhet gitt god mening. På nettet er det ingen grunn til ikke å omprioritere.

Hvem satser i Norge?

Fra norske mediekolleger har jeg hørt at utvikling av fakta- og kontekstformater har blitt nedprioritert fordi man ikke er overbevist om at de vil tilføre kommersiell verdi. Dessuten er det alltid konkurranse om de interne ressursene.

Vi håper at Vox Publicas temasider kan være et lite bidrag til norsk ideutvikling. Med små ressurser kan vi ikke gjøre som Vox og FiveThirtyEight og sette en redaksjon i sving med “håndlaget” forklarende journalistikk. Derfor har vi satset på automatiserte løsninger via kilder med API – med tro på at også det å sluse leserne mot gode informasjonskilder tilfører dem nyttig informasjon og perspektiver.

Teamet som har utviklet temasidene er: Håvard Legreid (design), Håvar Skaugen (programmering), Olav A. Øvrebø (prosjektledelse).