Spre kulturarven med semantisk teknologi

Nå nedlagte/ut-fisjonerte ABM-utvikling publiserte i høst en rapport som anbefales for alle som er opptatt av koblingen mellom kultur, semantisk webteknologi og linked data. Forfatter er Robert Engels. Ved siden av å forklare hvordan arkiv, biblioteker og museum kan spre kulturarven langt mer effektivt ved bruk av semantisk teknologi, inneholder rapporten også mange gode eksempler og tips. Blant dem er Evri, en portal som viser noe av potensialet i den semantiske tilnærmingen. Eksempel — se hvordan Evri kobler sammen kilder til informasjon om Edvard Grieg.

Et forbilde skinner igjen

Skjermbilde, Informations forside.

På slutten av 1980-tallet var Information avisen hvis du søkte alternativer til den ensformige norske pressen. Information hadde så mye av det norske aviser manglet: Perspektiver som evnet å pirre den intellektuelle nysgjerrigheten; reportasjer fra journalister som både behersket og tøyde sjangerens regler; kommentarer der man tok seg plass til å belegge argumenter med fakta; en seriøs dekning av europeiske forhold; til og med vakkert designede avissider.

Utover 90-tallet forsvant Information litt ut av syne. Avisen har alltid slitt med økonomien, kanskje det påvirket kvaliteten. Men mer sannsynlig skal the world wide web ha skylden — eksplosjonen i informasjons- og kunnskapstilfang utsatte alle aviser for en til da ukjent konkurranse, og samtidig var det de færreste etablerte aviser som klarte å omstille seg hurtig til den nye virkeligheten. De fleste listet seg nervøst rundt utfordringen. Mens noen klarte å tilkjempe seg en åpen holdning, var andre direkte fiendtlige mot verdensveven og alt den førte med seg.

Jeg husker ikke om Information utmerket seg i negativ eller positiv retning på nettet i årene etter 1994, men i dag er det i hvert fall ingen tvil. Information er tilbake blant de mest innovative og spennende nordiske avishusene.

Continue reading