En evighet for en kulturminister

Er det ikke noe som heter at et døgn er lang tid i politikken? Et halvår må da være en liten evighet. Da jeg spurte Trond Giske i oktober 2008 om det var aktuelt med en bred gjennomgang av pressestøtten (alle ordningene, inkludert momsfritak), var svaret nei (pdf). Grunntrekkene i dagens system var gode, det var ikke noe behov for å ha gjennomgang av hele systemet. Foranledningen til spørsmålet var at seks av ti redaktører mente det var nødvendig med en slik utredning (den forrige brede pressepolitiske utredningen var i 2000, og det har som kjent skjedd enkelte ting i mediebransjen siden). Men det var dette med evigheten. Denne uken proklamerte altså Giske at det straks kommer en mediekommisjon som skal “gå gjennom rammene for mediestøtten”, som Giske sa. Dette er nødvendig, for “politikken for pressestøtte ble utformet i en annen tid”. Nøyaktig det samme (svært lite originale) argumentet jeg forsøkte meg med i intervjuet i fjor. Det kunne vært interessant å vite den politiske begrunnelsen for denne endringen i virkelighetsforståelse, for en analytisk begrunnelse er vanskelig å se. Atskillig mer visjonært og nyttig hadde det nok vært å nedsette en slik kommisjon for to-tre år siden, så hadde man kanskje rukket å komme i forkant av noen av endringene som nå ryster bransjen. Så begrunnelsen må være politisk, og man har jo valgkampargumentet — regjeringen lanserer det ene utspillet etter det andre nå før sommeren, og har kanskje lært av den forrige regjeringens feil (den “brukte opp” de “gode” sakene sine for tidlig). Men er egentlig pressestøtteutredning noe særlig å komme trekkende med i valgkampen?

Uansett, det er bra at kommisjonen endelig kommer, men mandatet blir enda viktigere. Undercurrent utsetter ferien i åndeløs spenning og resirkulerer i mellomtiden vårt eget forslag.

Bitte liten pressestøtte-åpning?

Ikke sikker på hvordan Trond Giskes uttalelser om pressestøtten på Redaktørforeningens møte skal tolkes. Som at døren er på gløtt for kreativ tenkning om journalistikkstøtte som pressestøtte, eller som at døren tvert imot slamres hardt igjen?

Sitatene er fra Ingeborg Volans forbilledlige live-blogg-protokoll.

  • Vanskelig å se for seg løsning med støtte til journalister, ikke redaksjoner. Men Dagsavisen har jo nesten en million i støtte pr journalist allerede.
  • Gode kritiske journalister er en av de beste garantistene for det demokratiske systemet.
  • Problemet er at forretningsmodellen for kritisk, gravende nyhetsjournalistikk er i alvorlig fare. Hvorfor skal man bruke millioner på gravende saker hvis det eneste man oppnår er å være to minutter før andre medier med saken?
  • Giske utfordrer redaktørene til å komme med forslag for fordelingsmodell og finansiering for seriøs journalistikk.

Det siste høres jo lovende ut, men dette er for viktig til å overlates til redaktørene alene. En åpen netthøring ville helt sikkert fått fram langt flere forslag enn det redaktørene klarer.

OPPDATERING 24. april: Journalisten-intervju med Giske. Dette må kunne tolkes som en åpning:

Dette er veldig vanskelig, og jeg vet ikke svaret. Kanskje trenger vi en ny, bred mediestøttekommisjon (min uth.).

OPPDATERING 29. april: Og nå blir det altså en mediestøttekommisjon? Vel og bra, men mye vil ligge i mandatutformingen og sammensetningen. Det er liten vits i en kommisjon som er programmert til å komme fram til at en ren videreføring av dagens ordninger er det eneste mulige.