Svensk satsing på nettdebatt

To tidligere Expressen-journalister skal starte en “nyhetsdrevet sosial mediekanal”, leser jeg hos Martin Jönsson. Det dreier seg tydeligvis om en ambisiøs satsing, siden Bonnier og Proventus finansierer gildet. I lys av vår hjemlige metadebatt om nettdebatter er det unektelig interessant når Jönsson skriver:

I dag sker den viktigaste debatten på nätet inte på någon enskild sajt och de traditionella mediernas tal om interaktivitet och läsarmedverkan är till stora delar bara en läpparnas bekännelse. Maktplattformen DN Debatt är fortfarande – 2008! – inte öppet för kommentarer direkt och i övrigt är det framför allt via bloggar som debatten sker. Vill man följa aktualitetsdebatten är det till bloggportaler som Knuff och Bloggportalen man får gå, för att sedan leta sig vidare. Den största makten över debatten ligger därmed hos blogglänkningverktyget Twingly.

I en Mandag Morgen-sak (pdf) jeg skrev før i år siterte jeg tidligere Dagbladet.no-sjef Rune Røsten på dette: “Det er mulig å bygge opp et stort antall brukere på relativt kort tid. Det kan komme en “debatt.no” som vil være førende for politisk debatt. Men det vil kreve en del ressurser og tålmodighet.”

Eksemplet fra Sverige viser i hvert fall at det går an å tenke i de baner. (Svenskene viser i det hele tatt en større gründerånd på nettet, jfr. Blondinbella og de andre bloggerne som gjør bloggingen til levebrød). Jönsson igjen:

En redaktörsdriven, smart konstruerad sajt för aktualitetsdebatt låter därför som en bra idé, förutsatt att den bygger på total användarfrihet, så att debattinlägg kan delas och visas på egna bloggar, Facebooksidor och andra communities. Med en tung aktör i ryggen kan det också bli lättare att attrahera makthavare och opinionsbildare,. för att höja statusen på debatten.

Metanettdebatt

Eirik Newth bringer debatten om nettdebattene videre på sin egen blogg, og får svar fra Dagbladet.no i kommentarfeltet. Egentlig burde hele denne metadebatten samles på ett sted, og en wiki fortoner seg som et passende verktøy for dette. Dette er en gammel ide som har fristet en kummerlig tilværelse nederst i en debatt-tråd på Underskog i snart et år (krever innlogging). Et nyttårsforsett: virkeliggjøre den.